Calendari de disposició i règim d'accés documental de l'Ajuntament de Sabadell

Normativa municipal i informació de rellevància jurídica
Gestió Documental
Decret d'aprovació i i document annex aprovat
Fonts
 • Gestió documental, secretaria
Origen obligació d'informar
 • AJUNT SBD
 • Calendari disposicions i accés documental

Canal de denúncies

Integritat i Bon Govern
Canal de denúncies
Enlllaç al canal de denúncies de l'antifrau
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA AJ SBD
 • Canal de denúncies

Canal de queixes i suggeriments per a les Sol·licitud.

Fonts
 • Transparència
Àmbit: Dret d'accés a la informació
Capítol: Visibilitat, canals i característiques de l'accés a la informació pública
Descripció: Es facilita des del portal de transparència un canal fàcil i accessible per a la formulació de queixes o suggeriments en relació amb l'accés a la informació.
Origen obligació d'informar
 • ITA 77; AJUNT SBD

Descàrregues

El tràmit ofereix un enllaç per a formular Queixes i Suggeriments Trámit presencial i Formulari:
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Trámit amb Certificat Digital
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Canal per presentar reclamacions per denegació total o parcial de Sol·licituds d'Accés a la Informació Pública

Fonts
 • Transparència
Àmbit: Dret d'accés a la informació
Capítol: Reclamacions i avaluació del dret d'accés a la informació pública
Descripció: Es difon d'una forma senzilla i clara a la web o al portal de transparència de l'Ajuntament, les condicions i el procediment per a presentar reclamacions per denegació total o parcial en l'exercici del dret d'accés a la informació.
Origen obligació d'informar
 • ITA 78; AJUNT SBD

Descàrregues

El tràmit ofereix informació del procediment per presentar queixes i reclamacions Trámit presencial i Formulari:
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Trámit amb Certificat Digital
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Canals de comunicació ciutadana

Informació institucional
Participació Ciutadana
Els mitjans que disposa la ciutadania per adreçar-se a l'Ajuntament
Fonts
 • Comunicació-T
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 9.1l,

Cartes de Serveis de l'Ajuntament

Informació institucional
Serveis municipals
Cartes dels Serveis Bàsics de l'Ajuntament, especificant l'organització, gestió, responsables, estàndards de qualitat, drets dels usuaris, etc
Fonts
 • Serveis Municipals-T2
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 9.1j ; 59.1
 • Cartes de serveis

Cartipàs

Informació institucional
Govern i organització política
Organització política i delegacions de competències als Regidors i Regidores.
Fonts
 • Secretaria General-T
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 9.1a; 9.1b
 • Cartipàs: organització política

Catàleg actualitzat dels procediments administratius a disposició del ciutadà, amb indicació del seu objecte, tràmits, terminis, sentit del silenci administratiu, i, si escau formularis associats

Àmbit: Pàgina web, relacions amb els ciutadans i la societat, i participació ciutadana
Capítol: Pàgina web de l'Ajuntament i serveis municipals
Fonts:
 • Sabadell Atenció Ciutadana SAC
 • Transparència
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 10.1e
 • ITA 26

Descàrregues

Tràmits
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Catàleg d'Informació municipal transparent

Informació institucional i organitzativa
Els serveis municipals
Informacions que l'Ajuntament es compromet a fer públiques. Inclou les de caràcter obligatori de la Llei de Transparència i altres de caràcter voluntari
Fonts
 • Transparència
Origen obligació d'informar
 • AJUNT SBD
 • Catàleg d'informació municipal transparent

Catàleg de documents essencials de l'Ajuntament de Sabadell

Àmbit: Plans d'actuació i urbanisme
Capítol: Gestió Documental
Descripció: Decret d'aprovació i document annex aprovat

Descàrregues

Catàleg de documents essencials de l'Ajuntament de Sabadell. Gener 2021
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica