Calendari de disposició i règim d'accés documental de l'Ajuntament de Sabadell

Normativa municipal i informació de rellevància jurídica
Gestió Documental
Decret d'aprovació i i document annex aprovat
Fonts
 • Gestió documental, secretaria
Origen obligació d'informar
 • AJUNT SBD
 • Calendari disposicions i accés documental

Canal de denúncies

Integritat i Bon Govern
Canal de denúncies
Enlllaç al canal de denúncies de l'antifrau
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA AJ SBD
 • Canal de denúncies

Canal de queixes i suggeriments per a les Sol·licitud.

Fonts
 • Transparència
Àmbit: Dret d'accés a la informació
Capítol: Visibilitat, canals i característiques de l'accés a la informació pública
Descripció: Es facilita des del portal de transparència un canal fàcil i accessible per a la formulació de queixes o suggeriments en relació amb l'accés a la informació.
Origen obligació d'informar
 • ITA 77; AJUNT SBD

Descàrregues

El tràmit ofereix un enllaç per a formular Queixes i Suggeriments Trámit presencial i Formulari:
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Trámit amb Certificat Digital
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Canal per presentar reclamacions per denegació total o parcial de Sol·licituds d'Accés a la Informació Pública

Fonts
 • Transparència
Àmbit: Dret d'accés a la informació
Capítol: Reclamacions i avaluació del dret d'accés a la informació pública
Descripció: Es difon d'una forma senzilla i clara a la web o al portal de transparència de l'Ajuntament, les condicions i el procediment per a presentar reclamacions per denegació total o parcial en l'exercici del dret d'accés a la informació.
Origen obligació d'informar
 • ITA 78; AJUNT SBD

Descàrregues

El tràmit ofereix informació del procediment per presentar queixes i reclamacions Trámit presencial i Formulari:
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Trámit amb Certificat Digital
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Canals de comunicació ciutadana

Informació institucional
Participació Ciutadana
Els mitjans que disposa la ciutadania per adreçar-se a l'Ajuntament
Fonts
 • Comunicació-T
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 9.1l,
 • Canals de Comunicació Ciutadana

Cartes de Serveis de l'Ajuntament

Informació institucional
Serveis municipals
Cartes dels Serveis Bàsics de l'Ajuntament, especificant l'organització, gestió, responsables, estàndards de qualitat, drets dels usuaris, etc
Fonts
 • Serveis Municipals-T2
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 9.1j ; 59.1
 • Cartes de serveis

Cartipàs

Informació institucional
Govern i organització política
Organització política i delegacions de competències als Regidors i Regidores.
Fonts
 • Secretaria General-T
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 9.1a; 9.1b
 • Cartipàs: organització política

Catàleg actualitzat dels procediments administratius a disposició del ciutadà, amb indicació del seu objecte, tràmits, terminis, sentit del silenci administratiu, i, si escau formularis associats

Àmbit: Pàgina web, relacions amb els ciutadans i la societat, i participació ciutadana
Capítol: Pàgina web de l'Ajuntament i serveis municipals
Fonts:
 • Sabadell Atenció Ciutadana SAC
 • Transparència
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 10.1e
 • ITA 26

Descàrregues

Tràmits
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Catàleg d'Informació municipal transparent

Informació institucional i organitzativa
Els serveis municipals
Informacions que l'Ajuntament es compromet a fer públiques. Inclou les de caràcter obligatori de la Llei de Transparència i altres de caràcter voluntari
Fonts
 • Transparència
Origen obligació d'informar
 • AJUNT SBD
 • Catàleg d'informació municipal transparent

Catàleg de documents essencials de l'Ajuntament de Sabadell

Àmbit: Plans d'actuació i urbanisme
Capítol: Gestió Documental
Descripció: Decret d'aprovació i document annex aprovat

Descàrregues

Catàleg de documents essencials de l'Ajuntament de Sabadell. Gener 2021
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica