Dades estadístiques de Sabadell

Informació institucional i organitzativa
La ciutat
Les dades actualitzades de l'Observatori Estadístic de Sabadell
Fonts
 • Transparència
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 8.1.j
 • Dades estadístiques de Sabadell

Dades generals de Sabadell

Informació institucional i organitzativa
La ciutat
Dades de població, territori, govern etc. de l'Ajuntament de Sabadell publicades al Portal MUNICAT de Municipis de Catalunya, de la Generalitat.
Fonts
 • Transparència
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 8.1j ; 8.1K
 • Dades Generals sobre Sabadell

Declaració de Bens Patrimonials i Activitats dels regidors i regidores

Informació institucional i organitzativa
Els regidors
Publicació de les dades de les Declaracións d'activitats, patrimonials i d'interessos dels regidors i regidores municipals.
Fonts
 • Secretaria General-T
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 11.1d; 56.1; 56.2
 • Béns i activitats regidors/res

Declaración municipalista en favor de una contratación pública sostenible

Fonts
 • Gabinet de l'Alcaldia-T2
Àmbit: Altres informacions
Capítol: Altres informacions

Descàrregues

Declaración municipalista en favor de una contratación pública sostenible
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Despeses de viatge de l'alcalde/essa i els regidors.

Informació econòmica i financera
Economia i finances
Es publiquen de forma detallada i individualitzada les despeses de viatge de l'Alcalde/essa, i dels altres càrrecs electes de l'Ajuntament.
Fonts
 • Gabinet de l'Alcaldia-T3
Origen obligació d'informar
 • AJUNT SBD; ITA 3
 • Despeses viatge de l'alcalde/essa i els regidors

Dictàmens de la comissió jurídica assessora i altres òrgans consultius

Normativa, acords i actes jurídics
Actes jurídics i administratius
Òrgan que vetlla per la legalitat de l'actuació de l'Administració de la Generalitat i dels ens locals de Catalunya.
Fonts
 • Secretaria General
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 10.1i
 • Dictàmens Comissió Jurídica Assessora

El cost efectiu dels serveis

Àmbit: Informació econòmica i financera
Capítol: Economia i finances
Descripció: Cost efectiu dels serveis prestats per l'Ajuntament (en base a la normativa de l'Ordre MHAP/2075/2014)
Fonts:Intervenció-T
Origen obligació d'informar
LLEI TRANSPARÈNCIA 11.1c
ITA 59
Etiquetes:serveis municipals, servicios municipales, Cost econòmic, Coste económico, finances municipals, finanzas municipales, despesa, despeses, gasto, gastos, pressupost, pressupostos, ciudadanía, ciutadania, ciudadanos, ciutadans

Descàrregues

2018
Documents relatius al cost efectiu dels serveis 2018
Format:
Data creació: 11/03/2020
Data publicació: 12/03/2020
Freqüència d'actualització: Anual
2017
FORMULARI CE1a; CE1b - GESTIÓ DELS SERVEIS: ANNEX I, II, DE L'ORDRE HAP/2075/2014, DE 6 DE NOVEMBRE. FORMULARI CE2a;CE2b - GESTIÓ DELS SERVEIS: ANNEX I, II DE L'ORDRE HAP/2075/2014, DE 6 DE NOVEMBRE FORMULARI CE2 - GESTIÓ DELS SERVEIS: ANNEX I DE L'O
Format:
Data creació: 16/11/2018
Data publicació: 16/11/2018
Freqüència d'actualització: Anual
2016
FORMULARI CE1a - GESTIÓ DELS SERVEIS: ANNEX I DE L'ORDRE HAP/2075/2014, DE 6 DE NOVEMBRE
Format:
Data creació: 27/10/2017
Data publicació: 01/11/2017
Freqüència d'actualització: Anual
FORMULARI CE1a - GESTIÓ DELS SERVEIS: ANNEX I DE L'ORDRE HAP/2075/2014, DE 6 DE NOVEMBRE
Format:
Data creació: 27/10/2017
Data publicació: 01/11/2017
Freqüència d'actualització: Anual
FORMULARI CE3a - UNITATS DE REFERÈNCIA: ANNEX I DE L'ORDRE HAP/2075/2014, DE 6 DE NOVEMBRE
Format:
Data creació: 27/10/2017
Data publicació: 01/11/2017
Freqüència d'actualització: Anual

El Govern de l'Ajuntament.

Informació institucional i organitzativa
El govern i l'organització
Organigrama de govern i informació de l'organització municipal amb els regidors i regidores responsables de cada àmbit, de forma estructurada.
Fonts
 • Comunicació
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 9.1b
 • Òrgans de Govern Municipal

El llistat d'empreses que han concorregut a cadascuna de les licitacions d'obres públiques convocades per l'Ajuntament.

Fonts
 • Transparència
Àmbit: Transparència en matèries d’urbanisme, obres públiques i medi ambient
Capítol: Informació sobre licitacions d'obres públiques
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 13.1d
 • INFOPARTICIPA 32; ITA 67

Descàrregues

A partir del febrerde 2018 a la Plataforma Contractació Pública. Exemple (adjunt a la informació)
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Les empreses que han concorregut a les licitacions de contractes d'obres, es poden consultar al Perfil contractant.Veure en cada contracte els Acords i informes d'adjudicació
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica

El Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) i els mapes i plànols que l'esmenten.

Àmbit: Transparència en matèries d’urbanisme, obres públiques i medi ambient
Capítol: Plans d'ordenació urbana i convenis urbanístics
Fonts:
 • Urbanisme
 • Transparència
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 8k ;12.5; 12.4
 • INFOPARTICIPA 18; ITA 60

Descàrregues

Text refòs del Pla General Municipal d'Ordenació de Sabadell. Usos i destins del sòl del municipi. Podeu clicar a l'índex l'article que us interessi. Podreu trobar el text de les normes i també els plànols on localitzar (amb el cercador per adreça)
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica