Convenis urbanístics, i altres plans i programes d'Urbanisme

Acció de govern
Plans i normes d'urbanisme
Convenis, i altres plans i programes que s'hagin d'elaborar en compliment d'una norma amb rang de llei i els plans que s'han de publicar amb caràcter obligatori.
Fonts
 • Urbanisme-T2
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 12.4
 • Convenis urbanístics i altres plans urb.

Convocatòria de subvencions i ajuts

Contractació pública, convenis i subvencions
Subvencions
Relació actualitzada de les subvencions i ajuts previstes per convocar durant l'exercici pressupostari, amb la indicació de l'objecte o finalitat i la descripció de les condicions per a ésser-ne beneficiari.
Fonts
 • Serveis Municipals-T
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 15.1a; 15.1b
 • Convocatòria de subvencions i ajuts

Convocatòries i resultats dels processos selectius de provisió i promoció de personal

Informació institucional
Organització administrativa
Fonts
 • Recursos Humans-T4
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 9.1e; 9.1g
 • Selecció i Promoció del Personal

Cost de les campanyes de publicitat institucional

Informació econòmica i financera
Economia i finances
El cost de les campanyes de publicitat institucional, desglossant els diferents conceptes de la campanya i import contractat a cada mitjà de comunicació.
Fonts
 • Comunicació-T
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 11.1f
 • Cost de les campanyes de publicitat institucional

Cost efectiu dels serveis

Informació econòmica i financera
Economia i finances
Fonts
 • INTERVENCIÓ-T
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 11.1c
 • Cost efectiu dels serveis

Criteris de qualitat dels contractes

Contractació pública, convenis i subvencions
Altres informacions de contractació
Les condicions i obligacions assumides pels gestors amb relació a la qualitat, l'accés al servei i els requisits de prestació del servei. (drets i els deures dels usuaris, facultats d'inspecció, control i sanció que pot exercir l'Administració, procediment per a formular queixes o reclamacions, etc)
Fonts
 • Serveis Municipals-T
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 13.4abcd
 • Criteris de qualitat dels contractes

Criteris interpretatius i respostes en les licitacions de contractes

Contractació pública, convenis i subvencions
Altres informacions de contractació
Acords i criteris interpretatius dels òrgans consultius de contractació. Preguntes i respostes més freqüents en les consultes en matèria de contractació.
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 13.1g; 13.1h
 • Criteris en les licitacions de contractes

Dades estadístiques de Sabadell

Informació institucional
La ciutat
Les dades actualitzades de l'Observatori Estadístic de Sabadell
Fonts
 • Promoció Econòmica. Observatori
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA Llei 19/14 Article 8. Apartat 1. Punt j.
 • Dades estadístiques de Sabadell

Dades generals de Sabadell

Informació institucional
La ciutat
Dades de població, territori, govern etc. de l'Ajuntament de Sabadell publicades al Portal MUNICAT de Municipis de Catalunya, de la Generalitat.
Fonts
 • Transparència
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA Llei 19/14. Article 8. Apartat 1. Punt j, k.
 • Dades generals: població, comarca i festes locals

Declaració de Bens Patrimonials i Activitats dels regidors i regidores

Informació institucional i organitzativa
Càrrecs electes
Publicació de les dades de les Declaracións d'activitats, patrimonials i d'interessos dels regidors i regidores municipals.
Fonts
 • Secretaria General-T
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 11.1d; 56.1; 56.2
 • Béns i activitats regidors/res