El web compta amb un cercador operatiu i clarament visible.

Fonts
 • IAS
Àmbit: Pàgina web, relacions amb els ciutadans i la societat, i participació ciutadana
Capítol: Pàgina web de l'Ajuntament i serveis municipals
Origen obligació d'informar
 • ITA 23

Descàrregues

Web municipal
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Portal de Transparència
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica

El web compta en la seva portada amb un Mapa web que permet veure en un sol lloc l'estructura dels continguts que inclou, i els seus accessos en hipervincle.

Fonts
 • IAS
Àmbit: Pàgina web, relacions amb els ciutadans i la societat, i participació ciutadana
Capítol: Pàgina web de l'Ajuntament i serveis municipals
Origen obligació d'informar
 • ITA 24

Descàrregues

El web no compta en la seva portada amb un Mapa web
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica

El web informa sobre les vies per a la participació ciutadana en l'elaboració dels plans econòmics, sobre polítiques específiques i / o sobre pressupostos municipals.

Fonts
 • Participació
Àmbit: Pàgina web, relacions amb els ciutadans i la societat, i participació ciutadana
Capítol: Participació ciutadana i informació d'interès pel ciutadà
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 9.1l
 • ITA 36

Descàrregues

Web Participació Ciutadana: Com puc participar?
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Decidim Sabadell
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Els acords complets de les juntes de govern, i les actes íntegres quan actuïn per delegació del Ple.

Fonts
 • Transparència
Àmbit: Transparència activa i informació sobre la corporació municipal
Capítol: Publicitat activa sobre els òrgans de govern municipals, informes i resolucions judicials
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 9.1a; 9.1c
 • INFOPARTICIPA 12,13; ITA 18

Descàrregues

Sessions de la Junta de Govern Local. Acords complets de les juntes de govern i les actes íntegres quan actuïn per delegació del Ple
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Els arxius d'àudio o dels vídeos de les sessions dels plens municipals.

Fonts
 • Transparència
Àmbit: Transparència activa i informació sobre la corporació municipal
Capítol: Publicitat activa sobre els òrgans de govern municipals, informes i resolucions judicials
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 8c; 8m
 • INFOPARTICIPA 16; ITA 19

Descàrregues

Videoactes del Ple Municipal
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Els districtes de Sabadell

Informació institucional
La ciutat
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA Llei 19/14 Article: 8.1.k) d
 • AJUNT SBD
 • Els districtes de Sabadell

Els òrgans de govern municipal

Informació institucional i organitzativa
El govern i l'organització
Es dóna informació sobre la composició dels òrgans de govern: les seves competències, funcions, i calendari de sessions.
Fonts
 • Transparència
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 9.1a; 9.1c
 • Òrgans de govern municipal i de representació

Els plans i programes anuals i plurianuals municipals en què es fixen objectius concrets, així com les activitats, mitjans i temps previst per a la seva consecució, i resultats o grau d'assoliment d'objectius obtingut.

Fonts
 • Serveis Municipals-T1
Àmbit: Transparència activa i informació sobre la corporació municipal
Capítol: Publicitat activa sobre la planificació, organització i patrimoni de l'Ajuntament
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 12.1;12.2; 12.2
 • INFOPARTICIPA18; ITA 9

Descàrregues

Pla d'Acció per la Millora de la Qualitat de l'Aire de Sabadell (2017-2022)
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Pla d'Acció d'Energia Sostenible - PAES 2016-2020
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
El Pla de Mobilitat urbana de Sabadell
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Pla Local de drogues de Sabadell 2016-2020
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Pla de Mandat 2016-2019. Document que defineix els principis que regiran l'actuació del govern municipal. (document complet)
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Pla de Mandat 2016-2019. Document que defineix els principis que regiran l'actuació del govern municipal. (document resum)
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
2019
Pla de foment de les arts audiovisuals de Sabadell. 2018-2019
Format:
Data creació: 16/05/2018
Data publicació: 19/02/2019
Freqüència d'actualització: Anual
Pla Estratègic d'Intervenció Comunitària per a la ciutat de Sabadell. 2019-2029
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Pla Estratègic de Participació de Sabadell. Horitzo 2015
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
2018
Pla de relacions exteriors i projecció internacional de Sabadell. Maig 2018
Format:
Data creació: 10/05/2018
Data publicació: 19/02/2019
Freqüència d'actualització: Anual
Pla Local d'Infància i Adolescència de Sabadell. Abril, 2018
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Pla d'Igualtat de Gènere i LGTBI. Per a la promoció de la diversitat sexual, afectiva i de gènere 2018-2022. Regidoria de Drets Civils i Gènere. Ajuntament de Sabadell, 2018
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Pla director de la bicicleta de Sabadell 2019-2025. Memòria.Novembre 2018
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Estudi d'hàbits Esportius. Sabadell, 2018
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Extracte de l'Informe de Salut Infantil. Març, 2018
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Pla Director Aigua Potable 2017
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Pla per a l'Equitat i l'èxit educatiu. Sabadell 2017-2027
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Pla Estratègic de Turisme de la ciutat de Sabadell. Juliol de 2017
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Els Pressupostos de l'Ajuntament, amb descripció de les principals partides pressupostàries i informació actualitzada (almenys trimestralment) sobre el seu estat d'execució.

Àmbit: Transparència econòmico-financera
Capítol: Informació comptable i pressupostària
Fonts:
 • Serveis Econòmics / Ajuntament de Sabadell
 • Transparència
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 11.1a
 • INFOPARTICIPA 21, 22, 23; ITA 37

Descàrregues

Execució trimestral del pressupost
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Trimestral
Pressupostos municipals
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Els pressupostos dels òrgans descentralitzats, ens instrumentals i societats municipals (en un apartat específic del web); Si l'Ajuntament no tingués aquests organismes, (s'indicarà expressament a la web), i no puntuarà com a part de l'índex.

Fonts
 • Transparència
Àmbit: Transparència econòmico-financera
Capítol: Informació comptable i pressupostària
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 11.1a
 • INFOPARTICIPA 21, 23; ITA 39

Descàrregues

Pressupostos municipals
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica