Declaración municipalista en favor de una contratación pública sostenible

Fonts
 • Gabinet de l'Alcaldia-T2
Àmbit: Altres informacions
Capítol: Altres informacions

Descàrregues

Declaración municipalista en favor de una contratación pública sostenible
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Declaración municipalista en favor de una contratación pública sostenible

Fonts
 • Gabinet de l'Alcaldia-T2
Àmbit: Altres informacions
Capítol: Altres informacions

Descàrregues

Declaración municipalista en favor de una contratación pública sostenible
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Despeses de viatge dels càrrecs electes

Informació institucional
Consistori
Es publiquen de forma detallada i individualitzada les despeses de viatge de l'Alcalde/essa, i dels altres càrrecs electes de l'Ajuntament.
Fonts
 • Gabinet de l'Alcaldia-T3
Origen obligació d'informar
 • AJUNT SBD; ITA 3
 • Despeses viatge de l'alcalde/essa i els regidors

Dictàmens de la comissió jurídica assessora i altres òrgans consultius

Normativa municipal i informació de rellevància jurídica
Actes jurídics i administratius
Òrgan que vetlla per la legalitat de l'actuació de l'Administració de la Generalitat i dels ens locals de Catalunya.
Fonts
 • Transparència
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 10.1i
 • Dictàmens Comissió Jurídica Assessora

Directori de xaxes socials municipals

Informació institucional
Participació Ciutadana
Directori i normativa de les xarxes socials municipals
Fonts
 • Comunicació-T
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 9.1l
 • Fòrum de discussió i xarxes socials municipals

El cost efectiu dels serveis

Àmbit: Informació econòmica i financera
Capítol: Economia i finances
Descripció: Cost efectiu dels serveis prestats per l'Ajuntament (en base a la normativa de l'Ordre MHAP/2075/2014)
Fonts:Intervenció-T
Origen obligació d'informar
LLEI TRANSPARÈNCIA 11.1c
ITA 59
Etiquetes:serveis municipals, servicios municipales, Cost econòmic, Coste económico, finances municipals, finanzas municipales, despesa, despeses, gasto, gastos, pressupost, pressupostos, ciudadanía, ciutadania, ciudadanos, ciutadans

Descàrregues

2018
Documents relatius al cost efectiu dels serveis 2018
Format:
Data creació: 11/03/2020
Data publicació: 12/03/2020
Freqüència d'actualització: Anual
2017
FORMULARI CE1a; CE1b - GESTIÓ DELS SERVEIS: ANNEX I, II, DE L'ORDRE HAP/2075/2014, DE 6 DE NOVEMBRE. FORMULARI CE2a;CE2b - GESTIÓ DELS SERVEIS: ANNEX I, II DE L'ORDRE HAP/2075/2014, DE 6 DE NOVEMBRE FORMULARI CE2 - GESTIÓ DELS SERVEIS: ANNEX I DE L'O
Format:
Data creació: 16/11/2018
Data publicació: 16/11/2018
Freqüència d'actualització: Anual
2016
FORMULARI CE1a - GESTIÓ DELS SERVEIS: ANNEX I DE L'ORDRE HAP/2075/2014, DE 6 DE NOVEMBRE
Format:
Data creació: 27/10/2017
Data publicació: 01/11/2017
Freqüència d'actualització: Anual
FORMULARI CE1a - GESTIÓ DELS SERVEIS: ANNEX I DE L'ORDRE HAP/2075/2014, DE 6 DE NOVEMBRE
Format:
Data creació: 27/10/2017
Data publicació: 01/11/2017
Freqüència d'actualització: Anual
FORMULARI CE3a - UNITATS DE REFERÈNCIA: ANNEX I DE L'ORDRE HAP/2075/2014, DE 6 DE NOVEMBRE
Format:
Data creació: 27/10/2017
Data publicació: 01/11/2017
Freqüència d'actualització: Anual

El llistat d'empreses que han concorregut a cadascuna de les licitacions d'obres públiques convocades per l'Ajuntament.

Fonts
 • IAS
Àmbit: Transparència en matèries d’urbanisme, obres públiques i medi ambient
Capítol: Informació sobre licitacions d'obres públiques
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 13.1d
 • INFOPARTICIPA 32; ITA 67

Descàrregues

A partir del febrerde 2018 a la Plataforma Contractació Pública. Exemple (adjunt a la informació)
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Les empreses que han concorregut a les licitacions de contractes d'obres, es poden consultar al Perfil contractant.Veure en cada contracte els Acords i informes d'adjudicació
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica

El Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) i els mapes i plànols que l'esmenten.

Àmbit: Transparència en matèries d’urbanisme, obres públiques i medi ambient
Capítol: Plans d'ordenació urbana i convenis urbanístics
Fonts:
 • Urbanisme
 • Transparència
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 8k ;12.5; 12.4
 • INFOPARTICIPA 18; ITA 60

Descàrregues

Text refòs del Pla General Municipal d'Ordenació de Sabadell. Usos i destins del sòl del municipi. Podeu clicar a l'índex l'article que us interessi. Podreu trobar el text de les normes i també els plànols on localitzar (amb el cercador per adreça)
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica

El Ple

Informació institucional
Govern i organització política
Composició iactes de les sessions. Acords i mocions
Fonts
 • Comunicació-T
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 9.1a; 9.1c
 • Calendari de Plens 2023 segon semestre

El Registre d'Interessos d'Activitats i de Béns dels Alts càrrecs de l'Ajuntament.

Fonts
 • Transparència
Àmbit: Transparència activa i informació sobre la corporació municipal
Capítol: Publicitat activa sobre càrrecs, personal i retribucions de l'Ajuntament
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 11.1d; 56.1; 56.2
 • INFOPARTICIPA 8; ITA 8

Descàrregues

Declaració de béns i activitats a la fitxa biogràfica de cada regidor.
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica