Acords de la Junta de Portaveus

Normativa, acords i actes jurídics
Sessions dels òrgans de govern
Els comunicats i acords de la Junta de Portaveus
Fonts
 • Alcaldia
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 8.c; 8.m
 • Acords de la Junta de Potaveus

Actes de la Comissió Informativa Especial de Transparència.

Àmbit: Normativa, acords i actes jurídics
Capítol: Sessions dels òrgans de govern
Descripció: Actes de les Sessions de la Comissió
Fonts:
  Transparència2
Origen obligació d'informar
 • AJUNT SBD
Etiquetes:organització municipal, organización municipal, actas, actes, transparencia, transparència

Descàrregues

Acta de la Comissió de Transparència de 13 de febrer de 2019
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Acta de la Comissió de Transparència de 2 d'abril de 2019
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Acta de la Comissió de Transparència de 11 de maig de 2018
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Acta de la Comissió de Transparència de 30 d'octubre de 2018
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Acta de la Comissió de Transparència de 13 de novembre de 2018
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Acta de la Comissió de Transparència de 10 de gener de 2017
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Acta de la Comissió de Transparència de 7 de febrer de 2017
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Acta de la Comissió de Transparència de 14 de març de 2017
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Acta de la Comissió de Transparència de 4 d'abril de 2017
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Acta de la Comissió de Transparència de 25 d'abril de 2017
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Acta de la Comissió de Transparència de 9 de maig de 2017
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Acta de la Comissió de Transparència de 13 de juny de 2017
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Acta de la Comissió de Transparència d'11 de juliol de 1017
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Acta de la Comissió de Transparència de 15 de novembre de 2017
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Acta de la Comissió de Transparència d'1 de juliol de 2016
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Acta de la Comissió de Transparència del 4 d'octubre de 2016
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Acta de la Comissió de Transparència de 20 d'octubre de 2016
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Acta de la Comissió de Transparència de 8 de novembre de 2016
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Acta de la Comissió de Transparència de 13 de desembre de 2016
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Actes jurídics de revisió en via administrativa

Normativa municipal i informació de rellevància jurídica
Actes jurídics i administratius
Actes que hagin estat objecte d'un procediment de revisió d'ofici en via administrativa, i Actes de declaració de lesivitat.
Fonts
 • Serveis Municipals-T
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 10.1g
 • Actes jurídics de revisió en via administrativa

Adhesió al Codi Ètic del Servei Públic de Catalunya

Integritat i Bon Govern
Codis ètics
Fonts
 • Transparència
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 55.3
 • Adhesió al Codi Ètic del Servei Públic de Cataluny

Agenda d'activitats.

Informació institucional i organitzativa
Els serveis municipals
Les activitats de la ciutat
Fonts
 • Comunicació-T
Origen obligació d'informar
 • AJUNT SBD
 • Agenda d'activitats

Agenda de govern

Informació institucional
Consistori
Les reunions i actes públics on estaran presents els membres del govern de la ciutat
Fonts
 • Gabinet de l'Alcaldia-T1
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 47.2
 • Agenda de Govern

Agenda de l'Alcalde/essa

Informació institucional i organitzativa
Càrrecs electes
Les reunions i actes públics on estarà present l'alcalde/essa
Fonts
 • Gabinet de l'Alcaldia-T1
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 47.2
 • Agenda Alcaldessa

Alcaldessa

Informació institucional
Consistori
Agenda, cv, retribucions, bens patrimonials, activitats econòmiques, contacte. Grup municipal: telèfon i correu
Fonts
 • Alcaldia
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 9.1b; 9.1f
 • Alcaldessa

Alliberats sindicals

Informació institucional
Organització administrativa
Nombre d'alliberats sindicals a l'Ajuntament i els ens dependents, amb la indicació dels sindicats corresponents, els costos i el nombre d'hores sindicals.
Fonts
 • Recursos Humans-T2
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 9.2
 • Alliberats Sindicals

Àmbits de govern

Informació institucional
Govern i organització política
Organigrama amb la distribució per àrres
Fonts
 • Comunicació
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 9.1b
 • Àmbits de govern