Acords de la Junta de Portaveus

Normativa, acords i actes jurídics
Sessions dels òrgans de govern
Els comunicats i acords de la Junta de Portaveus
Fonts
 • Alcaldia
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 8.c; 8.m
 • Acords de la Junta de Potaveus

Actes administratius sobre domini públic, o serveis públics

Normativa, acords i actes jurídics
Actes jurídics i administratius
Actes administratius, declaracions responsables, comunicacions prèvies que puguin tenir incidència sobre el domini públic o la gestió dels serveis públics.
Fonts
 • Patrimoni-T Secretaria General
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 10.1f
 • Actes administratius sobre domini públic o serv. p

Actes de la Comissió Informativa Especial de Transparència.

Àmbit: Normativa, acords i actes jurídics
Capítol: Sessions dels òrgans de govern
Descripció: Actes de les Sessions de la Comissió
Fonts:
  Transparència2
Origen obligació d'informar
 • AJUNT SBD
Etiquetes:organització municipal, organización municipal, actas, actes, transparencia, transparència

Descàrregues

Acta de la Comissió de Transparència de 13 de febrer de 2019
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Acta de la Comissió de Transparència de 2 d'abril de 2019
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Acta de la Comissió de Transparència de 11 de maig de 2018
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Acta de la Comissió de Transparència de 30 d'octubre de 2018
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Acta de la Comissió de Transparència de 13 de novembre de 2018
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Acta de la Comissió de Transparència de 10 de gener de 2017
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Acta de la Comissió de Transparència de 7 de febrer de 2017
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Acta de la Comissió de Transparència de 14 de març de 2017
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Acta de la Comissió de Transparència de 4 d'abril de 2017
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Acta de la Comissió de Transparència de 25 d'abril de 2017
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Acta de la Comissió de Transparència de 9 de maig de 2017
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Acta de la Comissió de Transparència de 13 de juny de 2017
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Acta de la Comissió de Transparència d'11 de juliol de 1017
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Acta de la Comissió de Transparència de 15 de novembre de 2017
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Acta de la Comissió de Transparència d'1 de juliol de 2016
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Acta de la Comissió de Transparència del 4 d'octubre de 2016
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Acta de la Comissió de Transparència de 20 d'octubre de 2016
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Acta de la Comissió de Transparència de 8 de novembre de 2016
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Acta de la Comissió de Transparència de 13 de desembre de 2016
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Actes dels Consells de Participació

Normativa, acords i actes jurídics
Sessions dels òrgans de govern
Actes de les sessions dels Consells de Districte, i altres ens de participació
Fonts
 • Serveis Municipals-T
Origen obligació d'informar
 • AJUNT SBD
 • Actes dels Consells de Participació

Actes jurídics de revisió en via administrativa

Normativa, acords i actes jurídics
Actes jurídics i administratius
Actes que hagin estat objecte d'un procediment de revisió d'ofici en via administrativa, i Actes de declaració de lesivitat.
Fonts
 • Serveis Municipals-T
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 10.1g
 • Actes jurídics de revisió en via administrativa

Agenda d'activitats.

Informació institucional i organitzativa
Els serveis municipals
Les activitats de la ciutat
Fonts
 • Comunicació-T
Origen obligació d'informar
 • AJUNT SBD
 • Agenda d'activitats

Agenda de govern

Informació institucional i organitzativa
El govern i l'organització
Les reunions i actes públics on estaran presents els membres del govern de la ciutat
Fonts
 • Gabinet de l'Alcaldia-T1
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 47.2
 • Agenda de Govern

Agenda de l'Alcalde/essa

Informació institucional i organitzativa
El govern i l'organització
Les reunions i actes públics on estarà present l'alcalde/essa
Fonts
 • Gabinet de l'Alcaldia-T1
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 47.2
 • Agenda Alcaldessa

Alliberats sindicals

Informació institucional i organitzativa
La plantilla i els llocs de treball
Nombre d'alliberats sindicals a l'Ajuntament i els ens dependents, amb la indicació dels sindicats corresponents, els costos i el nombre d'hores sindicals.
Fonts
 • Recursos Humans-T2
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 9.2
 • Alliberats Sindicals

Alts càrrecs directius i personal eventual

Informació institucional i organitzativa
La plantilla i els llocs de treball
Perfil i dades biogràfiques. Característiques, funcions i retribucions dels alts càrrecs directius i del personal eventual.
Fonts
 • Recursos Humans
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 11.1b
 • Alts càrrec directius i personal eventual