Tipus d'identificació del sol·licitant d'accés a la informació pública

Fonts
  • Transparència
Àmbit: Dret d'accés a la informació
Capítol: Visibilitat, canals i característiques de l'accés a la informació pública
Descripció: El canal electrònic de sol·licituds d'accés permet diversos tipus d'identificació de l'interessat, com ara una adreça de correu electrònic, autenticació electrònica ordinària (vg usuari i contrasenya), que no necessitin de l'obtenció / instal·lació de certificats digitals i / o l'aportació de dades fiscals.
Origen obligació d'informar
  • ITA 75; AJUNT SBD

Descàrregues

Trámit amb Certificat Digital El model de sol·licitud estableix l'opció del correu electrònic, i la possible acceptació per part de l'interessat de que s'utilitzi l'adreça electrònica com a identificació per rebre comunicacions.
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Tràmits

Informació institucional
Participació Ciutadana
Catàleg actualitzat de tots els procediments administratius, amb els tràmits que pot realitzar la ciutadania a l'Ajuntament. Buscador de tràmits. Tràmits presencial i en línia
Fonts
  • Transformació organitzativa
Origen obligació d'informar
  • LLEI TRANSPARÈNCIA 10.1e
  • Tràmits

Transparència de la contractació pública.

Contractació pública, convenis i subvencions
Contractes
Els indicadors i estadístiques de la contractació pública
Fonts
  • Secretaria General-T1
Origen obligació d'informar
  • LLEI TRANSPARÈNCIA 13.3
  • Transparència en la contractació pública