Llicències demanials

Normativa municipal i informació de rellevància jurídica
Actes jurídics i administratius
Actes administratius, declaracions responsables, comunicacions prèvies que puguin tenir incidència sobre el domini públic o la gestió dels serveis públics.
Fonts
 • Patrimoni-T Secretaria General
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 10.1f
 • Actes administratius sobre domini públic o serv. p

Llocs de treball exercits per personal d'empreses adjudicatàries d'un contracte

Informació institucional
Organització administrativa
Relació dels llocs ocupats per personal adscrit pels adjudicataris de contractes, amb caràcter permanent, en una dependència o un establiment públic, règim de dedicació, retributiu i tasques).
Fonts
 • Serveis Municipals-T
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 9.1h
 • llocs de treball exercit per personal empreses

Memòries anuals de l'Agència Tributària de Sabadell

Fonts
 • Gestió Tributària
Àmbit: Altres informacions
Capítol: Altres informacions

Descàrregues

2017
Format:
Data creació: 01/07/2019
Data publicació: 10/07/2019
Freqüència d'actualització: Anual
2016
Format:
Data creació: 27/10/2017
Data publicació: 16/01/2018
Freqüència d'actualització: Anual
2015
Format:
Data creació: 14/12/2016
Data publicació: 16/01/2018
Freqüència d'actualització: Anual
2014
Format:
Data creació: 09/06/2017
Data publicació: 16/01/2018
Freqüència d'actualització: Anual
2013
Format:
Data creació: 28/07/2014
Data publicació: 16/01/2018
Freqüència d'actualització: Anual
2012
Format:
Data creació: 15/11/2013
Data publicació: 16/01/2018
Freqüència d'actualització: Anual

Memòries anuals de l'Agència Tributària de Sabadell

Fonts
 • Gestió Tributària
Àmbit: Altres informacions
Capítol: Altres informacions

Descàrregues

2017
Format:
Data creació: 01/07/2019
Data publicació: 10/07/2019
Freqüència d'actualització: Anual
2016
Format:
Data creació: 27/10/2017
Data publicació: 16/01/2018
Freqüència d'actualització: Anual
2015
Format:
Data creació: 14/12/2016
Data publicació: 16/01/2018
Freqüència d'actualització: Anual
2014
Format:
Data creació: 09/06/2017
Data publicació: 16/01/2018
Freqüència d'actualització: Anual
2013
Format:
Data creació: 28/07/2014
Data publicació: 16/01/2018
Freqüència d'actualització: Anual
2012
Format:
Data creació: 15/11/2013
Data publicació: 16/01/2018
Freqüència d'actualització: Anual

Memòries dels Serveis Municipals

Informació institucional
Serveis municipals
Visualització de les memòries corresponents a diferents serveis de l'Ajuntament.
Fonts
 • Serveis Municipals-T
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 9.1j
 • Memòries dels Serveis Municipals

Memòries i documents de tramitació de projectes o avantprojectes normatius

Àmbit: Normativa, acords i actes jurídics
Capítol: Normes i reglaments
Descripció: Les memòries i els documents justificatius de la tramitació dels projectes o avantprojectes normatius, els diversos textos de les disposicions i la relació i valoració dels documents originats pels procediments d'informació pública i participació ciutadana i per la intervenció dels grups d'interès, si escau.
Fonts:Serveis Municipals-T
Origen obligació d'informar
LLEI TRANSPARÈNCIA 10.1d; 10.2
INFOPARTICIPA 20
Etiquetes:normas, normes, reglament, reglamento, reglamentos, reglaments, tramitació, tramitación, trámites, tràmits, ordenança, ordenances, ordenanza, ordenanzas

Descàrregues

Web Normativa municipal en tràmit https://seu.sabadell.cat/seuelectronica/p/normativamt_cat.asp
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Meses de contractació

Contractació pública, convenis i subvencions
Contractes
Composició de cada mesa, i Dates de Convocatòria de les Meses de cada contractació. Actes de les meses de contractació
Fonts
 • Secretaria General-T1
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 13.1d
 • Meses de contractació

Mesures antifrau

Integritat i Bon Govern
Mesures antifrau
Fonts
 • Transparència
Origen obligació d'informar
 • AJUNT SBD
 • Mesures antifrau

Metodologia d'anàlisi i simplificació dels procediments

Normativa municipal i informació de rellevància jurídica
Administració Electrònica
Aquest document defineix les pautes metodològiques a seguir per part de l'Ajuntament de Sabadell i els organismes públics i entitats de dret públic o privat vinculats a l'hora de realitzar l'anàlisi i la millora dels seus procediments per a la producció dels seus serveis.
Fonts
 • Projectes estratègics. Transformació organitzativa i tecnològica
Origen obligació d'informar
 • AJUNT SBD
 • Metodolgia d'anàlisi i simplificació procediments

Modificació dels contractes

Contractació pública, convenis i subvencions
Contractes
Les modificacions contractuals, les pròrrogues dels contractes, les licitacions anul·lades i les resolucions anticipades
Fonts
 • Secretaria General-T1
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 13.1e
 • Modificació dels contractes