Procediment presencial de Sol·licitud d'Accés a la Informació Pública

Fonts
 • Transparència
Àmbit: Dret d'accés a la informació
Capítol: Visibilitat, canals i característiques de l'accés a la informació pública
Descripció: Existeix i està habilitat un procediment administratiu presencial (no electrònic) per a l'exercici de dret d'accés a la informació, i s'ofereix en tot cas a l'interessat / a informació sobre els passos a seguir, horaris i requisits.
Origen obligació d'informar
 • ITA 73; AJUNT SBD

Descàrregues

Trámit presencial i Formulari:
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Procediments participatius en curs

Informació institucional i organitzativa
La Participació Ciutadana
Procediments participatius oberts en cada moment, i registre i dades dels ja realitzats anteriorment.
Fonts
 • Participació-T
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 9.1l
 • Procediments participatius en curs

Protecció de Dades

Informació institucional i organitzativa
La plantilla i els llocs de treball
Informació i contacte relatius a l'activitat de protecció de dades a l'Ajuntament de Sabadell
Fonts
 • Protecció de dades
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 9.1c
 • RGPD
 • Protecció de dades

Quadre de classificació documental de la corporació de Sabadell

Plans d'actuació i urbanisme
Gestió Documental
Decret d'aprovació i document annex aprovat
Fonts
 • Gestió documental, secretaria
Origen obligació d'informar
 • AJUNT SBD
 • Quadre de classificació documental

Qualitat dels serveis municipals

Informació institucional i organitzativa
Els serveis municipals
Enquestes, i altres avaluacions amb participació dels ciutadans, sobre la prestació dels serveis municipals.
Fonts
 • Serveis Municipals-T2
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 9.1j
 • Qualitat dels serveis municipals

Quan guanyen els càrrecs directius municipals?

Àmbit: Informació institucional i organitzativa
Capítol: La plantilla i els llocs de treball
Descripció: Retribucions del personal eventual i gerents de les empreses municipals.
Fonts:Recursos Humans-T1
Origen obligació d'informar
LLEI TRANSPARÈNCIA 11.1b
Etiquetes:Ajuntament, Ayuntamiento, personal eventual, biografia, sou, salari, salario, sueldo, estructura municipal

Descàrregues

Retribució del personal eventual
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Regidors i regidores de l'Ajuntament. Càrrecs electes

Informació institucional i organitzativa
Els regidors
Relació i dades biogràfiques, perfil i trajectòria professionals, dades de contacte , dels regidors i regidores de l'Ajuntament de Sabadell.
Fonts
 • Alcaldia
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 9.1b; 9.1f
 • Regidores i regidors de l'Ajuntament

Registre de convenis de la Generalitat

Contractació pública, convenis i subvencions
Convenis
Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat
Fonts
 • Serveis Municipals-T
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 14.3
 • Registre de convenis de la Generalitat

Registre públic de contractes, i registre oficial de licitadors i empreses

Contractació pública, convenis i subvencions
Altres informacions de contractació
Enllaç al registre de la Generalitat (Disp Add. 8 LTRCAT)
Fonts
 • Secretaria General-T
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 13.1f; DISP ADD 8a.
 • Registre públic contractes, licitadors i empreses

Relació d'immobles ocupats o adscrits a l'Ajuntament

Fonts
 • Patrimoni
Àmbit: Altres informacions
Capítol: Altres informacions

Descàrregues

Relació d'immobles ocupats o adscrits a l'Ajuntament
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica