Les resolucions d'autorització o reconeixement de la compatibilitat i les autoritzacions d'exercici de l'activitat privada a alts càrrecs

Àmbit: Transparència activa i informació sobre la corporació municipal
Capítol: Publicitat activa sobre els òrgans de govern municipals, informes i resolucions judicials
Fonts:
 • Recursos Humans
 • Transparència
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 9.1m
 • ITA 21

Descàrregues

2020
Des de l'inici de l'actual mandat municipal, el juny de 2019, no s'ha produït cap resolució municipal sobre incompatibilitats d'Alts càrrecs. Data d'actualització: gener de 2021
Format:
Data creació: 01/03/2021
Data publicació: 15/04/2021
Freqüència d'actualització: Anual

Les resolucions judicials que afectin a l'Ajuntament

Àmbit: Transparència activa i informació sobre la corporació municipal
Capítol: Publicitat activa sobre els òrgans de govern municipals, informes i resolucions judicials
Fonts:
 • Secretaria General / Ajuntament de Sabadell
 • Assessoria Jurídica
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 10.1h
 • ITA 20

Descàrregues

Resolucions administratives: Es publiquen totes les resolucions administratives que puguin tenir rellevància pública en els acords de Ple i de la Junta de Govern Local. Gener, 2021
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Resolucions judicials. Es publiquen les resolucions judicials de caràcter col·lectiu que afectin a una disposició de caràcter general de l'Ajuntament
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Les retribucions percebudes pels alts càrrecs de de l'Ajuntament i dels màxims responsables de les entitats participades pel mateix.

Àmbit: Transparència activa i informació sobre la corporació municipal
Capítol: Publicitat activa sobre càrrecs, personal i retribucions de l'Ajuntament
Fonts:
  Transparència
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 11.1b
 • INFOPARTICIPA 27; ITA 7

Descàrregues

Personal eventual: Informació sobre el seu perfil i dades biogràfiques, característiques, funcions i retribucions
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Liquidació del pressupost

Informació econòmica i financera
El pressupost
Liquidació del pressupost de l'exercici finalitzat.
Fonts
 • INTERVENCIÓ-T
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 11.1a
 • Liquidació del pressupost

Llocs de treball exercits per personal d'empreses

Informació institucional i organitzativa
La plantilla i els llocs de treball
Relació dels llocs ocupats per personal adscrit pels adjudicataris de contractes, amb caràcter permanent, en una dependència o un establiment públic, règim de dedicació, retributiu i tasques).
Fonts
 • Serveis Municipals-T
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 9.1h
 • llocs de treball exercit per personal empreses

Memòries anuals de l'Agència Tributària de Sabadell

Fonts
 • Gestió Tributària
Àmbit: Altres informacions
Capítol: Altres informacions

Descàrregues

2017
Format:
Data creació: 01/07/2019
Data publicació: 10/07/2019
Freqüència d'actualització: Anual
2016
Format:
Data creació: 27/10/2017
Data publicació: 16/01/2018
Freqüència d'actualització: Anual
2015
Format:
Data creació: 14/12/2016
Data publicació: 16/01/2018
Freqüència d'actualització: Anual
2014
Format:
Data creació: 09/06/2017
Data publicació: 16/01/2018
Freqüència d'actualització: Anual
2013
Format:
Data creació: 28/07/2014
Data publicació: 16/01/2018
Freqüència d'actualització: Anual
2012
Format:
Data creació: 15/11/2013
Data publicació: 16/01/2018
Freqüència d'actualització: Anual

Memòries dels Serveis Municipals

Informació institucional i organitzativa
Els serveis municipals
Visualització de les memòries corresponents a diferents serveis de l'Ajuntament.
Fonts
 • Serveis Municipals-T
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 9.1j
 • Memòries dels Serveis Municipals

Memòries i documents de tramitació de projectes o avantprojectes normatius

Àmbit: Normativa, acords i actes jurídics
Capítol: Normes i reglaments
Descripció: Les memòries i els documents justificatius de la tramitació dels projectes o avantprojectes normatius, els diversos textos de les disposicions i la relació i valoració dels documents originats pels procediments d'informació pública i participació ciutadana i per la intervenció dels grups d'interès, si escau.
Fonts:Serveis Municipals-T
Origen obligació d'informar
LLEI TRANSPARÈNCIA 10.1d; 10.2
INFOPARTICIPA 20
Etiquetes:normas, normes, reglament, reglamento, reglamentos, reglaments, tramitació, tramitación, trámites, tràmits, ordenança, ordenances, ordenanza, ordenanzas

Descàrregues

Web Normativa municipal en tràmit https://seu.sabadell.cat/seuelectronica/p/normativamt_cat.asp
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Meses de contractació

Contractació pública, convenis i subvencions
Contractes
Composició de cada mesa, i Dates de Convocatòria de les Meses de cada contractació. Actes de les meses de contractació
Fonts
 • Secretaria General-T1
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 13.1d
 • Meses de contractació

Mesures antifrau

Integritat i Bon Govern
Mesures antifrau
Fonts
 • Transparència
Origen obligació d'informar
 • AJUNT SBD
 • Mesures antifrau