Junta de Govern Local: Convocatòria, acords i actes.

Normativa, acords i actes jurídics
Sessions dels òrgans de govern
Ordres del dia , acords i actes
Fonts
 • Secretaria General-T
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 8c; 8m
 • Junta de Govern Local:convocatòria, acords i actes

L'agenda institucional de l'Alcalde / essa, amb indicació i el detall de les activitats ja celebrades tant com aquelles programades per a la seva pròxima realització

Àmbit: Transparència activa i informació sobre la corporació municipal
Capítol: Publicitat activa sobre càrrecs, personal i retribucions de l'Ajuntament
Fonts:
  Gabinet de l'Alcaldia-T1
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 47.2
 • INFOPARTICIPA 9; ITA 2

Descàrregues

Agenda de l'alcaldessa
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica

L'Ajuntament i els Organismes i Ens vinculats

Informació institucional i organitzativa
El govern i l'organització
Descripció dels organismes i ens públics vinculats o dependents de l'Ajuntament i també de les societats, les fundacions públiques i els consorcis dels quals forma part l'Administració.
Fonts
 • Transparència
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 9.1a;
 • Organismes i Ens vinculats

L'Ajuntament informa explícitament al web que publica els seus contractes a la Plataforma de Contractació del Sector Públic (PCSP) (directament o per agregació a la Plataforma de contractació autonòmica).

Àmbit: Transparència en les contractacions, convenis, subvencions i costos dels serveis
Capítol: Contractacions
Fonts:
 • Secretaria General / Ajuntament de Sabadell
 • Transparència
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 13.1f DISP ADD 8a.
 • ITA 54

Descàrregues

Registre Públic de Contractes
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica

L'entitat informa explícitament a la web que publica els seus comptes a la Plataforma del Tribunal de Comptes sobre Rendició de Comptes (rendiciondecuentas.es).

Àmbit: Transparència econòmico-financera
Capítol: Informació comptable i pressupostària
Fonts:
 • Intervenció General
 • Transparència
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 11.1c
 • ITA 42

Descàrregues

Web de la Sindicatura especial de comptes. Enllaç a la pàgina de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, on consten les auditories de comptes realitzats a l'Ajuntament i Ens Municipals, i els informes de la pròpia Sindicatura sobre els mateixos
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Memòria i Compte General
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Anual

L'indicador financer d'autonomia fiscal: Drets reconeguts nets d'ingressos tributaris / Drets reconeguts nets totals.

Fonts
 • Intervenció General
Àmbit: Transparència econòmico-financera
Capítol: Informació comptable i pressupostària
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 11.1c
 • INFOPARTICIPA 24, 25; ITA 40

Descàrregues

Autonomia fiscal . Veure pàgina 107 i 205 , del document de l'enllaç següent:
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Anual

L'indicador financer de capacitat o necessitat de finançament en termes d'estabilitat pressupostària (superàvit o dèficit).

Fonts
 • Intervenció General
Àmbit: Transparència econòmico-financera
Capítol: Informació comptable i pressupostària
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 11.1a
 • INFOPARTICIPA 24; ITA 41

Descàrregues

Estabilitat Pressupostària. Veure pàgines 204 fins al final del document de l'enllaç següent:
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Anual

L'inventari actualitzat de béns i drets de l'Ajuntament de cada un dels tres últims exercicis tancats.

Àmbit: Transparència activa i informació sobre la corporació municipal
Capítol: Publicitat activa sobre la planificació, organització i patrimoni de l'Ajuntament
Fonts:Urbanisme
Origen obligació d'informar
LLEI TRANSPARÈNCIA 11.2a
ITA 14

Descàrregues

Inventari de Béns
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica

La Junta de Govern

Informació institucional
Govern i organització política
Composició i actes de les sessions
Fonts
 • Transparència
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 9.1a; 9.1c
 • Junta de Govern

La Junta de Portaveus

Informació institucional
Govern i organització política
Composició i acords
Fonts
 • Secretaria General
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 9.1a; 9.1c
 • Junta de Portaveus