Es publiquen les modificacions pressupostàries realitzades?

Fonts
 • Serveis Econòmics-T1
Àmbit: Transparència de la corporació
Capítol: Com gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions...?
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 11.1a
 • INFOPARTICIPA 23; ITA 37, 39

Descàrregues

Les modificacions pressupostàries 2018
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Les modificacions pressupostàries 2019
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Modificacions pressupostàries 2020
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Es publiquen les retribucions (mensuals i/o anuals) dels càrrecs electes (govern i oposició)?

Fonts
 • Recursos Humans-T1
Àmbit: Transparència de la corporació
Capítol: Qui són els representants polítics?
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 11.1b
 • INFOPARTICIPA 7; ITA 57

Descàrregues

Retribucions anuals segons tipus de càrrec, dedicació i règim de dedicació.
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
retribucions a sota de cada càrrec electe. Ple Municipal
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Assignacions als grups municipals
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Es publiquen les subvencions atorgades, les respectives convocatòries i resolucions?

Fonts
 • Serveis Municipals-T
Àmbit: Transparència de la corporació
Capítol: Com gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions...?
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 15.1a; 15.1b; 15.1d
 • INFOPARTICIPA 32; ITA 56

Descàrregues

2018
PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 2018-2019
Format:
Data creació: 22/11/2017
Data publicació: 19/01/2018
Freqüència d'actualització: Anual

Es publiquen notícies, informacions i/o opinions sobre les actuacions dels membres de l'oposició i/o dels grups polítics relacionades amb el control de la gestió del govern?

Fonts
 • Comunicació-T
Àmbit: Informació per a la participació
Capítol: Quina informació proporcionen sobre el municipi i la gestió dels recursos col·lectius?
Origen obligació d'informar
 • AJUNT SBD; INFOPARTICIPA 36; ITA 31

Descàrregues

Hola Sabadell
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Ràdio Sabadell
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Es publiquen notícies, informacions i/o opinions sobre les actuacions dels membres del govern relacionades amb la gestió del govern?

Fonts
 • Comunicació-T
Àmbit: Informació per a la participació
Capítol: Quina informació proporcionen sobre el municipi i la gestió dels recursos col·lectius?
Origen obligació d'informar
 • AJUNT SBD; INFOPARTICIPA 35; ITA 31

Descàrregues

Sabadell en 2 minuts
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Actualitat
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Notícies
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Xarxes Socials
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Hola Sabadell
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Convocatòries de premsa
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Ràdio Sabadell.
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Es publiquen periòdicament (com a mínim trimestralment) els contractes menors realitzats per l'Ajuntament amb informació detallada dels seus imports i adjudicataris (mitjançant un enllaç directe i específic a la web).

Fonts
 • Transparència
Àmbit: Transparència en les contractacions, convenis, subvencions i costos dels serveis
Capítol: Contractacions
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 13.3
 • ITA 49

Descàrregues

Contractes menors
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Trimestral

Es publiquen tots els contractes formalitzats majors i menors amb tota la informació associada

Àmbit: Transparència de la corporació
Capítol: Com gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions...?
Fonts:
  Secretaria General-T1
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 13.1a
 • INFOPARTICIPA 30

Descàrregues

La contractació municipal
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Es publiquen tots els contractes formalitzats, majors i menors?

Àmbit: Transparència de la corporació
Capítol: Com gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions...?
Fonts:Secretaria General-T1
Transparència i Organització
Origen obligació d'informar
LLEI TRANSPARÈNCIA 13.1a; 13.1b; 13.1d
INFOPARTICIPA 30; ITA 48, 65, 69, 70

Descàrregues

Indicadors de Transparència de la Contractació pública. Relació de contractes i Estadística de contractes
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Es tracta, almenys semestralment, informació sobre les obres d'infraestructura realitzades i, si escau les aprovades pendents d'execució (informes, comunicats, notes de premsa, etc.).

Fonts
 • IAS
Àmbit: Transparència en matèries d’urbanisme, obres públiques i medi ambient
Capítol: Urbanisme i obres d'infraestructura
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 13.1b; 13.1d
 • INFOPARTICIPA 30; ITA 70

Descàrregues

Actualitat
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Actualitat: Notícies (possibilitat de filtrar per temàtica)
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Exemples:
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Exemples
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Exemples:
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Els contractes municipals: Contractació pública: OBRES
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Espai de premsa dels grups municipals

Informació institucional i organitzativa
Càrrecs electes
Notícies que cada grup municipal publica al web de l?Ajuntament
Fonts
 • Comunicació-T
Origen obligació d'informar
 • AJUNT SBD
 • Espai de Premsa dels Grups Municipals