Execució dels convenis

Contractació pública, convenis i subvencions
Convenis
La informació relativa al compliment i l'execució dels convenis.
Fonts
 • Serveis Municipals-T
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 14.2c
 • Execució de convenis

Existeix i es publica al web el conjunt de normes que estableixen i regulen els procediments i òrgans perquè els veïns puguin participar efectivament en els assumptes de la vida pública local (Reglament de Participació ciutadana i / o altres).

Fonts
 • Participació
Àmbit: Pàgina web, relacions amb els ciutadans i la societat, i participació ciutadana
Capítol: Participació ciutadana i informació d'interès pel ciutadà
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 9.1l
 • INFOPARTICIPA 46, 47; ITA 34

Descàrregues

Participació Ciutadana: Normativa
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Existeix i es publica el Codi ètic o de bon govern de l'Ajuntament

Àmbit: Transparència activa i informació sobre la corporació municipal
Capítol: Publicitat activa sobre els òrgans de govern municipals, informes i resolucions judicials
Fonts:
  Transparència
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 55.3
 • ITA 15

Descàrregues

Text Codi ètic
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Existeix i s'anuncia un Canal específic de denúncies per als ciutadans.

Fonts
 • Transparència
Àmbit: Pàgina web, relacions amb els ciutadans i la societat, i participació ciutadana
Capítol: Pàgina web de l'Ajuntament i serveis municipals
Origen obligació d'informar
 • ITA 28

Descàrregues

A la pàgina Web municipal, fent clic a l'apartat de CONTACTE:
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Dins tràmits: Comentaris, suggeriments i queixes. Formulari de Comunicacions a l'Ajuntament
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Existeix i s'informa sobre una/es Carta/es de Serveis municipals, i del grau de compliment dels compromisos establerts en la/les mateixa/es.

Àmbit: Pàgina web, relacions amb els ciutadans i la societat, i participació ciutadana
Capítol: Pàgina web de l'Ajuntament i serveis municipals
Fonts:
  Transparència
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 9.1j; 59.1
 • ITA 27

Descàrregues

Cartes de Serveis
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Fons Next Generation

Contractació pública, convenis i subvencions
Subvencions
Fonts
 • Serveis Econòmics-T
Origen obligació d'informar
 • Fons Next Generation

Gestió del Patrimoni

Informació econòmica i financera
Patrimoni municipal i inventaris
La informació econòmica relativa a la gestió del patrimoni.
Fonts
 • Patrimoni-T Secretaria General
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 11.2b
 • Gestió del Patrimoni

Grups polítics municipals

Informació institucional
Consistori
Relació dels regidors i regidores que integren el Ple de l'Ajuntament de Sabadell i dels Grups polítics municipals als quals pertanyen
Fonts
 • Transparència
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 9.1b; 9.1f
 • Grups polítics municipals

Hi ha al web directori d'entitats i associacions de veïns del municipi, i es contempla en la mateixa un espai reservat per a aquestes associacions.

Fonts
 • Participació
Àmbit: Pàgina web, relacions amb els ciutadans i la societat, i participació ciutadana
Capítol: Participació ciutadana i informació d'interès pel ciutadà
Origen obligació d'informar
 • ITA 32

Descàrregues

Web de Participació Ciutadana: Entitats (directori, registre i serveis per a entitats)
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Hi ha al web fòrums de discussió, o bé hi ha perfils actius de l'ajuntament en les xarxes socials.

Fonts
 • Participació
Àmbit: Pàgina web, relacions amb els ciutadans i la societat, i participació ciutadana
Capítol: Participació ciutadana i informació d'interès pel ciutadà
Origen obligació d'informar
 • ITA 33

Descàrregues

Dins Actualitat: Xarxes socials
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica