Hi ha i s'informa al web sobre els Consells municipals i / o altres canals de participació ciutadana.

Fonts
 • Participació
Àmbit: Pàgina web, relacions amb els ciutadans i la societat, i participació ciutadana
Capítol: Participació ciutadana i informació d'interès pel ciutadà
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 9.1l
 • INFOPARTICIPA 46, 47; ITA 35

Descàrregues

Participació Ciutadana: Òrgans Consultius
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Participació Ciutadana: Òrgans Consultius, Consells de districte
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Participació Ciutadana: Òrgans Consultius, Consells sectorials
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Taula de Debat de les Activitats Econòmiques de Sabadell
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Taula de Museus i Arxiu Històric de Sabadell
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Història de Sabadell

Informació institucional
La ciutat
Informació general sobre la història de Sabadell
Fonts
 • Cultura-T
Origen obligació d'informar
 • AJUNT SBD
 • Història de Sabadell

Immobles i dependències municipals

Informació econòmica i financera
Patrimoni municipal i inventaris
Fonts
 • Patrimoni-T Secretaria General
Origen obligació d'informar
 • AJUNT SBD
 • Immobles i dependències municipals

Incompatibilitats d'Alts Càrrecs

Informació institucional
Consistori
Informació de les resolucions d'iincompatibilitat d'Alts càrrecs amb la forma i les condicions que es determini per reglament.
Fonts
 • Recursos Humans-T2
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 9.1m
 • Incompatibilitats als càrrecs

Indicadors econòmics urbanístics

Àmbit: Informació econòmica i financera
Capítol: Economia i finances
Fonts:
  Transparència

Descàrregues

2018
Indicadors de transparència urbanística
Format:
Data creació: 05/09/2018
Data publicació: 07/05/2019
Freqüència d'actualització: Anual

Indicadors urbanístics: a) Inversió en infraestructures per habitant i b) Proporció d'ingressos de l'Urbanisme sobre els ingressos totals

Fonts
 • Intervenció General
Àmbit: Transparència en matèries d’urbanisme, obres públiques i medi ambient
Capítol: Urbanisme i obres d'infraestructura
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 11.1c
 • INFOPARTICIPA 24, 25; ITA 71

Descàrregues

Indicadors d'inversió i d'ingressos de l'urbanisme
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Informació d'obres i infraestructures

Àmbit: Contractació pública, convenis i subvencions
Capítol: Altres informacions de contractació
Fonts:
  Transparència
Origen obligació d'informar
 • AJUNT SBD

Descàrregues

Actualitat. Notícies: urbanisme i habitatge
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Informació detallada dels Convenis urbanístics de l'Ajuntament i de les actuacions urbanístiques en execució.

Àmbit: Transparència en matèries d’urbanisme, obres públiques i medi ambient
Capítol: Plans d'ordenació urbana i convenis urbanístics
Fonts:
 • Urbanisme
 • Transparència
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 12.4
 • INFOPARTICIPA 18; ITA 63

Descàrregues

Convenis i planejament urbanístics. Per consultar els convenis urbanístics i altres figures de planejament corresponents a l'Ajuntament de Sabadell, podeu fer clic a l'enllaç que segueix, i seguir els passos següents: Introduïu a continuació paraule
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Pla Especial d'Intervenció en el Paistage urbà
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Informació detallada i precisa sobre els usos i destins del sòl del municipi.

Fonts
 • Urbanisme
Àmbit: Transparència en matèries d’urbanisme, obres públiques i medi ambient
Capítol: Plans d'ordenació urbana i convenis urbanístics
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 12.4
 • INFOPARTICIPA 18; ITA 64

Descàrregues

Text Refós del Pla General Municipal d'Ordenació de Sabadell, on hi ha el text de les normes i els plànols on el ciutadà pot localitzar (amb cercador per adreça) la qualificació urbanística d'un punt, amb informació sobre els usos permesos del sòl.
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Informació estadística de les Sol·licituds d'Accés a la Informació Pública rebudes

Fonts
 • Transparència1
Àmbit: Dret d'accés a la informació
Capítol: Reclamacions i avaluació del dret d'accés a la informació pública
Descripció: Es publicita a la web o al portal de transparència de l'Ajuntament, informació estadística amb periodicitat bimestral almenys, de dades relatives a : Número de sol·licituds d'accés a la informació rebudes ; resoltes dins el plaç; desestimades, en tot o en part ; i resum temàtic general de les sol·licituds d'accés a la informació rebuda.
Origen obligació d'informar
 • ITA 80; AJUNT SBD

Descàrregues

2019
SOL·LICITUDS D'ACCÉS A INFORMACIÓ PUBLICA GENER-ABRIL DE 2019
Format:
Inici periode: 01/01/2019
Fi periode: 30/04/2019
Data creació: 14/05/2019
Data publicació: 15/05/2019
Freqüència d'actualització: Trimestral
2018
Informe anual sol·licituds d'accés a informació publica 2018
Format:
Data creació: 08/02/2019
Data publicació: 24/04/2019
Freqüència d'actualització: Anual
Sol·licituds d'accés a informació publica 2018
Format:
Data creació: 08/02/2019
Data publicació: 24/04/2019
Freqüència d'actualització: Anual
2017
SOL·LICITUDS D'ACCÉS A INFORMACIÓ PUBLICA ANY 2017
Format:
Data creació: 24/01/2018
Data publicació: 26/01/2018
Freqüència d'actualització: Anual
2016
Informe anual sol·licituds d'accés a informació publica 2016
Format:
Data creació: 20/02/2017
Data publicació: 06/10/2017
Freqüència d'actualització: Anual
2015
SOL·LICITUDS D'ACCÉS A INFORMACIÓ PUBLICA ANY 2015
Format:
Data creació: 15/12/2016
Data publicació: 06/10/2017
Freqüència d'actualització: Anual