Metodologia d'anàlisi i simplificació dels procediments

Plans d'actuació i urbanisme
Administració Electrònica
Aquest document defineix les pautes metodològiques a seguir per part de l'Ajuntament de Sabadell i els organismes públics i entitats de dret públic o privat vinculats a l'hora de realitzar l'anàlisi i la millora dels seus procediments per a la producció dels seus serveis.
Fonts
 • Projectes estratègics. Transformació organitzativa i tecnològica
Origen obligació d'informar
 • AJUNT SBD
 • Metodolgia d'anàlisi i simplificació procediments

Modificació dels contractes

Contractació pública, convenis i subvencions
Contractes
Les modificacions contractuals, les pròrrogues dels contractes, les licitacions anul·lades i les resolucions anticipades
Fonts
 • Secretaria General-T1
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 13.1e
 • Modificació dels contractes

Modificacions de convenis

Contractació pública, convenis i subvencions
Convenis
Les eventuals modificacions dels paràmetres i la data i la forma en què s'hagin produït.
Fonts
 • Serveis Municipals-T
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 14.2b
 • Modificacions de convenis

Modificacions del pressupost

Informació econòmica i financera
El pressupost
Les modificacions pressupostàries aprovades pel Ple municipal, o per la Junta de Govern, alcalde/essa o regidor/a delegat/da.
Fonts
 • Serveis Econòmics-T
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 11.1a
 • Modificacions del pressupost

Normativa d'urbanisme

Plans d'actuació i urbanisme
Plans i normes d'urbanisme
Tota la informació de caràcter urbanístic de Sabadell
Fonts
 • Urbanisme T-3
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 10.1a; 12.4
 • Normativa d'urbanisme

Normes i Reglaments vigents

Normativa, acords i actes jurídics
Normes i reglaments
Les normes, ordenances i reglaments aprovats per l'Ajuntament, amb els seus textos definitius, i altres informacions que les desenvolupen.
Fonts
 • Transformació organitzativa
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 10.1a; 10.1b; 10.1c; 10.2
 • Normes i Reglaments vigents

Notícies i opinions sobre les actuacions de govern i de l'oposició

Informació institucional i organitzativa
Els regidors
Informació sobre l'actualitat del govern i l'oposició.
Fonts
 • Comunicació-T
Origen obligació d'informar
 • AJUNT SBD
 • Notícies i Opinions actuacions govern i oposició

Objectius de les subvencions

Àmbit: Contractació pública, convenis i subvencions
Capítol: Subvencions
Descripció: Objectius que pretén assolir la subvenció o ajut, i els efectes que la mesura de foment pot produir en el mercat.
Fonts:Serveis Municipals-T
Origen obligació d'informar
LLEI TRANSPARÈNCIA 15.1b
INFOPARTICIPA 36; ITA 56
Etiquetes:subvenció, subvención, subvenciones, subvencions, Objectius, objetivos, Ajuntament, Ayuntamiento, ajuts, Ayudas

Descàrregues

Subvencions, ajuts i premis
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Ordenances Fiscals

Normativa, acords i actes jurídics
Normes i reglaments
Les normes que aprova l'Ajuntament per regular els tributs municipals i els preus públics. El pressupost municipal
Fonts
 • Serveis Municipals-T
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 10.1a
 • Ordenances Fiscals

Organigrama actualitzat per comprendre l'estructura organitzativa de l'ajuntament i identificar a les persones responsables dels diferents òrgans de govern i les seves respectives funcions, incloent si escau les juntes de districte o barris

Fonts
 • Comunicació-T
Àmbit: Transparència activa i informació sobre la corporació municipal
Capítol: Publicitat activa sobre la planificació, organització i patrimoni de l'Ajuntament
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 9.1b
 • ITA 10

Descàrregues

Organigrama
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica