Es publica la normativa urbanística?

Fonts
 • Urbanisme T-3
Àmbit: Transparència de la corporació
Capítol: Com gestionen els recursos col·lectius?
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 10.1a; 12.4
 • INFOPARTICIPA 20

Descàrregues

Planejament urbanístic
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Es publica la política o la forma de dur a terme la gestió, la conservació i l'eliminació dels documents i arxius de l'Ajuntament.

Fonts
 • Secretaria General
Àmbit: Transparència activa i informació sobre la corporació municipal
Capítol: Publicitat activa sobre la planificació, organització i patrimoni de l'Ajuntament
Origen obligació d'informar
 • ITA 11

Descàrregues

Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Es publica la relació complerta de proveïdors, adjudicataris i/o contractistes i la quantia econòmica?

Àmbit: Transparència de la corporació
Capítol: Com gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions...?
Fonts:Transparència i Organització
Secretaria General-T1
Origen obligació d'informar
LLEI TRANSPARÈNCIA 13.3
INFOPARTICIPA 34; ITA 56, 68

Descàrregues

Estadística sobre el % en volum pressupostari de contractes segons procediment
Format:
Freqüència d'actualització: Anual
Volum pressupostari contractat pels diversos proveïdors i contractistes en els darrers cinc anys
Format:
Freqüència d'actualització: Anual
Detall de contractistes i proveïdors 2018
Format:
Freqüència d'actualització: Anual
Contractistes d'obres i serveis. Import acumulat dels darrers cinc anys
Format:
Freqüència d'actualització: Anual
Contractistes d'obres i serveis. 2018
Format:
Freqüència d'actualització: Anual
2018
Contractistes d'obres i serveis. 2018
Format:
Data creació: 06/02/2019
Data publicació: 07/02/2019
Freqüència d'actualització: Anual
Detall de contractistes i proveïdors 2018
Format:
Data creació: 06/02/2019
Data publicació: 07/02/2019
Freqüència d'actualització: Anual

Es publica la relació de llocs de treball de la Corporació i les retribucions del personal laboral i funcionari de l'ajuntament, segons les categories?

Àmbit: Transparència de la corporació
Capítol: Com gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions...?
Fonts:
 • Recursos Humans-T3
 • Recursos Humans-T2
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 9.1d; 11.1e
 • INFOPARTICIPA 26; ITA 4, 6

Descàrregues

Web: Organització administrativa muncipal
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Es publica la relació revisada i / o actualitzada d'Immobles, tant propis com en règim d'arrendament, ocupats i / o adscrits a l'Ajuntament, indicant el corresponent règim en cada un d'ells.

Fonts
 • Patrimoni
Àmbit: Transparència activa i informació sobre la corporació municipal
Capítol: Publicitat activa sobre la planificació, organització i patrimoni de l'Ajuntament
Origen obligació d'informar
 • ITA 12

Descàrregues

2020
RELACIÓ D'IMMOBLES OCUPATS O ADSCRITS A L'AJUNTAMENT
Format:
Data creació: 15/04/2020
Data publicació: 21/04/2020
Freqüència d'actualització: Anual

Es publiquen al web dades de contacte dels i les membres de l'oposició (correu electrònic i/o Twitter i/o Facebook i/o pàgina web i/o telèfon ...)?

Àmbit: Transparència de la corporació
Capítol: Qui són els representants polítics?
Fonts:
 • Transparència
 • Secretaria General / Ajuntament de Sabadell
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 9.1b; 9.1f
 • INFOPARTICIPA 11; ITA 1

Descàrregues

Ple de l'Ajuntament: regidors i regidores
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Es publiquen al web dades de contacte dels i les membres del govern (correu electrònic i/o Twitter i/o Facebook i/o pàgina web i/o telèfon ...)?

Àmbit: Transparència de la corporació
Capítol: Qui són els representants polítics?
Fonts:
 • Transparència
 • Secretaria General / Ajuntament de Sabadell
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 9.1b; 9.1f
 • INFOPARTICIPA 10; ITA 1

Descàrregues

Ple de l'Ajuntament: regidors i regidores
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Es publiquen de forma detallada i individualitzada les despeses de viatge de l'Alcalde / sa, i dels altres càrrecs electes de l'Ajuntament

Fonts
 • Gabinet de l'Alcaldia-T3
Àmbit: Transparència activa i informació sobre la corporació municipal
Capítol: Publicitat activa sobre càrrecs, personal i retribucions de l'Ajuntament
Origen obligació d'informar
 • ITA 3

Descàrregues

2018
Despeses de viatge de l'alcalde i regidors 2018
Format:
Data creació: 12/02/2019
Data publicació: 14/02/2019
Freqüència d'actualització: Anual
2017
Despeses de viatge de l'alcalde i regidors 2017
Format:
Data creació: 14/03/2018
Data publicació: 14/03/2018
Freqüència d'actualització: Anual
2016
Despeses de viatge de l'alcalde i regidors 2016
Format:
Data creació: 02/06/2017
Data publicació: 06/10/2017
Freqüència d'actualització: Anual

Es publiquen els acords complerts de la junta de govern i/o les actes íntegres quan la junta de govern actuï en delegació del ple?

Fonts
 • Transparència
Àmbit: Transparència de la corporació
Capítol: Com gestionen els recursos col·lectius?
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 8c; 8m
 • INFOPARTICIPA 17

Descàrregues

Sessions de la Junta de Portaveus, comunicats i acords
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Es publiquen els comptes anuals / compte general de l'Ajuntament (balanç, compte de resultat economico-patrimonial, memòria, i liquidació del pressupost).

Àmbit: Transparència econòmico-financera
Capítol: Transparència en els ingressos, despeses i deutes municipals
Fonts:
 • Intervenció General
 • Transparència
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 11.1c
 • INFOPARTICIPA 24, 25; ITA 43

Descàrregues

Memòria i Compte General
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Anual