Síndica de Greuges de Sabadell

Informació institucional i organitzativa
La plantilla i els llocs de treball
Informació sobre el/la Síndic/a de Greuges i la seva activitat.
Fonts
 • Sindicadtura
Origen obligació d'informar
 • AJUNT SBD
 • Síndica de Greuges de Sabadell

Subvencions i ajuts atorgats i retiment de comptes

Contractació pública, convenis i subvencions
Subvencions
Control financer de les subvencions i els ajuts públics atorgats, i la justificació o retiment de comptes per part dels beneficiaris.
Fonts
 • Serveis Municipals-T
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 15.1d
 • Subvencions i ajuts atorgats i retiments de compte

Terminis de pagament a proveïdors

Informació econòmica i financera
Economia i finances
Informes mensuals i trimestrals sobre compliment de terminis de pagament previstos a la Llei 15/2010 de Mesures de Lluita contra la Morositat en operacions comercials.
Fonts
 • Tresoreria-T
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 11.1a
 • Terminis de pagament a proveïdors

Tipus d'identificació del sol·licitant d'accés a la informació pública

Fonts
 • Transparència
Àmbit: Dret d'accés a la informació
Capítol: Visibilitat, canals i característiques de l'accés a la informació pública
Descripció: El canal electrònic de sol·licituds d'accés permet diversos tipus d'identificació de l'interessat, com ara una adreça de correu electrònic, autenticació electrònica ordinària (vg usuari i contrasenya), que no necessitin de l'obtenció / instal·lació de certificats digitals i / o l'aportació de dades fiscals.
Origen obligació d'informar
 • ITA 75; AJUNT SBD

Descàrregues

Trámit amb Certificat Digital El model de sol·licitud estableix l'opció del correu electrònic, i la possible acceptació per part de l'interessat de que s'utilitzi l'adreça electrònica com a identificació per rebre comunicacions.
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Transparència de la contractació pública.

Contractació pública, convenis i subvencions
Contractes
Els indicadors i estadístiques de la contractació pública
Fonts
 • Secretaria General-T1
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 13.3
 • Transparència en la contractació pública