Procediment electrònic de Sol.licitud d'Accés a la Informació Pública

Fonts
 • Transparència
Àmbit: Dret d'accés a la informació
Capítol: Visibilitat, canals i característiques de l'accés a la informació pública
Descripció: Es posa a disposició en la secció o portal de transparència de l'Ajuntament, un formulari web - o un canal electrònic - per formular sol·licituds d'accés a la informació pública.
Origen obligació d'informar
 • ITA 74; AJUNT SBD

Descàrregues

Trámit amb Certificat Digital
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Procediment presencial de Sol·licitud d'Accés a la Informació Pública

Fonts
 • Transparència
Àmbit: Dret d'accés a la informació
Capítol: Visibilitat, canals i característiques de l'accés a la informació pública
Descripció: Existeix i està habilitat un procediment administratiu presencial (no electrònic) per a l'exercici de dret d'accés a la informació, i s'ofereix en tot cas a l'interessat / a informació sobre els passos a seguir, horaris i requisits.
Origen obligació d'informar
 • ITA 73; AJUNT SBD

Descàrregues

Trámit presencial i Formulari:
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Procediments participatius (en curs i tancats)

Informació institucional
Participació Ciutadana
Procediments participatius oberts en cada moment, i registre i dades dels ja realitzats anteriorment.
Fonts
 • Participació-T
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 9.1l
 • Procediments participatius en curs

Processos de formació i promoció (en preparació)

Informació institucional
Organització administrativa
Fonts
 • Recursos Humans
Origen obligació d'informar

Protecció de Dades

Informació institucional
Participació Ciutadana
Informació i contacte relatius a l'activitat de protecció de dades a l'Ajuntament de Sabadell
Fonts
 • Protecció de dades
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 9.1c
 • RGPD
 • Protecció de dades

Quadre de classificació documental de la corporació de Sabadell

Normativa municipal i informació de rellevància jurídica
Gestió Documental
Decret d'aprovació i document annex aprovat
Fonts
 • Gestió documental, secretaria
Origen obligació d'informar
 • AJUNT SBD
 • Quadre de classificació documental

Quan guanyen els càrrecs directius municipals?

Àmbit: Informació institucional i organitzativa
Capítol: La plantilla i els llocs de treball
Descripció: Retribucions del personal eventual i gerents de les empreses municipals.
Fonts:Recursos Humans-T1
Origen obligació d'informar
LLEI TRANSPARÈNCIA 11.1b
Etiquetes:Ajuntament, Ayuntamiento, personal eventual, biografia, sou, salari, salario, sueldo, estructura municipal

Descàrregues

Retribució del personal eventual
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Regidors/es de l'Ajuntament.

Informació institucional
Consistori
Agenda, cv, retribucions, bens patrimonials, activitats econòmiques, contacte. Grup municipal: telèfon i correu
Fonts
 • Alcaldia
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 9.1b; 9.1f
 • Regidors i regidores de l'Ajuntament

Registre d'Ajuts i Subvencions de Catalunya (RAISC)

Contractació pública, convenis i subvencions
Subvencions
Enllaç al Registre de subvencions i ajuts de Catalunya, a la normativa reguladora de la subvenció o ajut, a les seves bases reguladores, a la resolució que aprova la convocatòria, a les seves eventuals modificacions, i a la informació sobre l'import, l'objecte i les persones beneficiàries de les subvencions i els ajuts públics atorgats amb publicitat i concurrència competitiva o sense.
Origen obligació d'informar

Registre de convenis de la Generalitat

Contractació pública, convenis i subvencions
Convenis
Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat
Fonts
 • Serveis Municipals-T
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 14.3
 • Registre de convenis de la Generalitat