S'ha implantat a la web de l'Ajuntament una secció específica en matèria de transparència, o bé l'Ajuntament compta amb un portal de transparència enllaçat a la pròpia web municipal.

Fonts
 • Transparència
Àmbit: Pàgina web, relacions amb els ciutadans i la societat, i participació ciutadana
Capítol: Pàgina web de l'Ajuntament i serveis municipals
Origen obligació d'informar
 • ITA 22

Descàrregues

Portal de Transparència
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica

S'informa al web (i mitjançant xarxes socials, si escau) sobre incidències actuals en la prestació dels serveis municipals.

Fonts
 • Transparència
Àmbit: Pàgina web, relacions amb els ciutadans i la societat, i participació ciutadana
Capítol: Pàgina web de l'Ajuntament i serveis municipals
Origen obligació d'informar
 • ITA 29

Descàrregues

Dins Actualitat: Notícies i destacats
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Informació i incidències en els serveis municipals en les xarxes socials:
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Web de Mobilitat
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Xarxes socials. Twitter oficial Ajuntament
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica

S'informa sobre la composició, forma de designació i convocatòries de de les Mesas de contractació.

Àmbit: Transparència en les contractacions, convenis, subvencions i costos dels serveis
Capítol: Contractacions
Fonts:
 • Secretaria General / Ajuntament de Sabadell
 • Transparència
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 13.1d
 • INFOPARTICIPA 32; ITA 51

Descàrregues

Plataforma Contractació Pública. Exemple amb les actes de la Mesa de Contractació. Veure l'enllaç següent, documentació
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Meses de contractació. Al perfil del contractant de l'enllaç que segueix, podeu seleccionar cada contracte del qual us interessi informació. A l'obrir la informació de cada contracte, podreu trobar tots els documents corresponents a la licitació. Hi
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica

S'ofereix al web el directori d'entitats i associacions del municipi i/o el registre dels grups d'interès, si és el cas?

Fonts
 • Participació-T
Àmbit: Informació per a la participació
Capítol: Quines eines s'ofereixen per a la participació ciutadana?
Origen obligació d'informar
 • INFOPARTICIPA 43

Descàrregues

Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica

S'ofereix al web els resultats de les consultes i/o de participació sobre temes actuals d'interès locals.?

Fonts
 • Participació-T
Àmbit: Informació per a la participació
Capítol: Quines eines s'ofereixen per a la participació ciutadana?
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 9.1l
 • INFOPARTICIPA 45

Descàrregues

Decidim Sabadell
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Web de participació
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica

S'ofereix al web les Cartes de serveis i els compromisos davant la ciutadania?

Àmbit: Informació per a la participació
Capítol: Quines eines s'ofereixen per a la participació ciutadana?
Fonts:
 • Sabadell Atenció Ciutadana SAC-T
 • Serveis Municipals-T
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 10.1e
 • INFOPARTICIPA 46

Descàrregues

Cartes de Serveis
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica

S'ofereix al web una 'agenda d'activitats municipals i ciutadanes?

Fonts
 • SAJ
Àmbit: Informació per a la participació
Capítol: Quina informació proporcionen sobre el municipi i la gestió dels recursos col·lectius?
Origen obligació d'informar
 • INFOPARTICIPA 40

Descàrregues

Agenda cultural
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Agenda esportiva
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Agenda jove
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Agenda gent gran
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica

S'ofereixen al web instruments de consultes i/o de participació sobre temes actuals d'interès local?

Fonts
 • Participació-T
Àmbit: Informació per a la participació
Capítol: Quines eines s'ofereixen per a la participació ciutadana?
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 9.1l
 • INFOPARTICIPA 44; ITA 36

Descàrregues

Web participació
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Decidim Sabadell
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Seguiment de la tramitació de Sol·licituds d'Accés a la Informació Pública

Fonts
 • Transparència
Àmbit: Dret d'accés a la informació
Capítol: Visibilitat, canals i característiques de l'accés a la informació pública
Descripció: El Canal electrònic de sol·licituds d'accés a la informació permet, d'una manera igualment accessible, donar seguiment a la tramitació de la petició per part de l'interessat / a, o existeix un seguiment centralitzat de la gestió d'aquests expedients que permet conèixer la seva situació.
Origen obligació d'informar
 • ITA 76; AJUNT SBD

Descàrregues

Tràmit amb Certificat Digital. El tràmit ofereix l'opció de CONSULTAR ELS MEUS TRÀMITS
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica

Selecció i Promoció del personal

Informació institucional i organitzativa
La plantilla i els llocs de treball
Les convocatòries i els resultats dels processos selectius de provisió i promoció del personal.
Fonts
 • Recursos Humans-T4
Origen obligació d'informar
 • LLEI TRANSPARÈNCIA 9.1e; 9.1g
 • Selecció i Promoció del Personal