CA EN ES
 
           

AIGUA

Abastament aigua

El subministrament d’aigua de Sabadell el fa majoritàriament Aigües Ter Llobregat (ATL) amb aigua provinent de la planta potabilitzadora d’Abrera que tracta aigua del Llobregat i que suposa el 80% de l’aigua de consum de la ciutat. El 20% restant prové d'Aigües de Barcelona (AGBAR) per mitjà de de la Canonada de Sant Pere Màrtir i la canonada de Cerdanyola.

L’aigua subministrada per ATL i AGBAR és entregada al dipòsit de Can Llong des del qual s’abasteix la pràctica totalitat del municipi.

Imatge 1

A més del dipòsit de Can Llong, la xarxa de distribució de Sabadell disposa de 4 dipòsits més, que plens donen una garantia de 50 hores de subministrament.

NomCapacitat(m3)
Dipòsit de Censos 200
Dipòsits de Ca n’Ustrell (4 dipòsits) 16.500
Dipòsits de Can Llong (2 dipòsits) 40.000
Dipòsits de Serra Galliners (3 dipòsits) 11.000
Dipòsit de Serra Camaró 7.000

La Companyia d’Aigües de Sabadell (CASSA) porta la gestió de la xarxa i el proveïment de l’aigua. La xarxa en baixa de Sabadell(és a dir, dels dipòsits als punt de consum) té una longitud d'uns 590 km i un rendiment pròxim al 80%.

Imatge 2

Les dades bàsiques de la distribució d’aigua a Sabadell*:

SUBMINISTRAMENTS

Domèstic 76,9%
Comercial i industrial 19,41%
Municipal 3,69%

CONSUMS

  Subministrat Registrat
Anual 12.579.176 m3 10.026.721 m3
Diari 34.463,49 m3 27.470,47 m3
Consum mitjà 159,73 l/hab·dia 127,32 m3
Abonats 103.258  

* Dades del 2022

PER SABER-NE MES:

Bases d'explotació CASSA

Reglament del servei municipal de subministrament d'aigua de Sabadell

Tarifes de l'aigua vigents

Pla director d’abastament d’aigua potable de Sabadell