CA EN ES
 
           

AIGUA

Tràmits

Permís d’abocament

Les empreses i altres activitats econòmiques grans consumidores d’aigua i/o potencialment contaminadores d’aquesta, estan obligades a sol·licitar el permís d’abocament. L’Ordenança municipal d’abocaments a la xarxa de clavegueram obliga a sol·licitar-lo a les activitats següents:

  • Activitats amb un consum anual d'aigua igual o superior a 6.000 m3/any.
  • Activitats que amb independència del seu cabal, estiguin incloses a la divisió 05.02 de la secció B i les seccions C,D,E, de la classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE-93).
  • La resta d'activitats que produeixin aigües assimilables a industrials, sempre que no estiguin considerades com a activitats amb aigües residuals domèstiques o aigües residuals assimilables a domèstiques.
  • Altres activitats que l'Ajuntament de Sabadell consideri oportú com ara: tallers mecànics, establiments que efectuïn rentat de vehicles, benzineres, etc.

Per realitzar el tràmit o consultar la documentació que cal aportar, clicar aquí

Per mitjà d’inspeccions a les activitats i amb les corresponents preses de mostres, l’Ajuntament controla que aquestes activitats facin els abocaments a la xarxa de clavegueram respectant els límits màxims permesos per l’Ordenança.

Bonificació per ampliació del primer tram del cànon de l’aigua potable

En habitatges amb més de 3 persones empadronades es pot demanar l’ampliació dels trams a la factura de l’aigua. També ho poden demanar les unitats familiars amb persones amb un grau de disminució superior al 75%. Per més informació, clica aquí

Bonificació socials per persones vulnerables

En situacions de vulnerabilitat econòmica és possible sol·licitar un cànon més reduït o cànon social o bé, un informe de vulnerabilitat per tal d’evitar un tall del subministrament d’aigua en cas d’impagament. Per més informació, clica aquí o aquí