PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES
 
           

COMERÇ

Malbaratament alimentari

Llei de prevenció

LLEI 3/2020, de l'11 de març, de PREVENCIÓ DE LES PÈRDUES I EL MALBARATAMENT ALIMENTARIS

A QUINS AGENTS DE LA CADENA ALIMENTÀRIA S’ADREÇA?
a) Les empreses alimentàries i les empreses del sector de l'hostaleria o la
restauració.
b) Les entitats d'iniciativa social i altres organitzacions sense ànim de lucre
que presten serveis de distribució d'aliments.
c) L'Administració pública.
d) Els consumidors.
e) Els espigoladors.

SEGONS AQUESTA LLEI, LES EMPRESES DEL SECTOR DE LA RESTAURACIÓ HAURAN DE:
a) Disposar d'un pla de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris i aplicar-lo, en els termes que s'estableixin per reglament.
b) Reduir, mesurar i informar anualment sobre la quantificació de les pèrdues i el malbaratament alimentaris, en els termes que s'estableixin per reglament.
c) Comptabilitzar els productes alimentaris que es destinin a la distribució gratuïta o a l'alimentació animal.
d) Adoptar les mesures pertinents per a aplicar a les pèrdues i el malbaratament alimentaris la jerarquia de prioritats d'acord amb el que s'estableixi per reglament.
e) Evitar actuacions orientades a deixar els aliments en condicions no aptes per al consum o la valorització.
f) Promoure el consum de productes de temporada i de proximitat.
g) Facilitar al consumidor que es pugui endur, sense cap cost addicional, els aliments que no hagi consumit, i informar d'aquesta possibilitat de manera clara i visible al mateix establiment, preferentment a la carta o al menú.
h) Utilitzar envasos, per al trasllat dels aliments no consumits, que siguin aptes per a l'ús alimentari, reutilitzables, compostables o fàcilment reciclables, i admetre que el consumidor dugui el seu propi envàs.

ES RECULLEN LES POSSIBLES INFRACCIONS:
Es preveuen sancions greus i lleus, per exemple entre les lleus i hauria: “No permetre al consumidor que s'endugui, sense cap cost addicional, els aliments que no hagi consumit”, i entre les greus “No quantificar les pèrdues i el malbaratament alimentaris o no informar-ne anualment”

QUAN ENTRA EN VIGOR AQUESTA LLEI?
En el termini d’1 any des que es va aprovar aquesta llei al 2020, s’hauria d’haver desplegat, però encara a data d’avui no s’ha aprovat el reglament.
Des de la Generalitat s’està elaborant una guia per facilitar l’aplicació d’aquesta llei als agents de la cadena alimentària afectats.

Més informació.

A NIVELL ESTATAL
A data 7 de juny de 2022 el Consell de Ministres ha aprovat el projecte de la Llei de prevenció i malbaratament alimentari a nivell estatal. A nivell autonòmic se n’està fent el seguiment per tal d’alinear ambdues lleis. Més informació.