PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES

Control financer

ANY 2022:

 • PLA ANUAL CONTROL FINANCER
 • AUDITORIA PÚBLICA
  • DE COMPTES
  • DE COMPLIMENT
  • OPERATIVA
 • CONTROL FINANCER PERMANENT
  • DERIVAT D'OBLIGACIONS LEGALS
  • SOBRE LA BASE D'UN ANÀLISI DE RISCOS

ANY 2021:

 • PLA ANUAL CONTROL FINANCER
 • AUDITORIA PÚBLICA
  • DE COMPTES
  • DE COMPLIMENT
  • OPERATIVA
 • CONTROL FINANCER PERMANENT
  • DERIVAT D'OBLIGACIONS LEGALS
   • INFORME AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA EN MATÈRIA DE MOROSITAT EXERCICI 2020
   • INFORME OBLIGACIONS SENSE IMPUTACIÓ PRESSUSPOTÀRIA CASSLU 2020
  • SOBRE LA BASE D'UN ANÀLISI DE RISCOS
   • INFORME ACTUACIÓ SUBVENCIONS DIRECTES NOMINATIVES MERCAT CENTRAL I MERCAT DE CREU ALTA DE SABADELL CONCEDIDES DURANT L’EXERCICI 2020

ANY 2020:

ANY 2019:

ANY 2018: