PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 
           

AIGUA

07
Març
2023

Activada la fase d’excepcionalitat per la sequera

Queda prohibit el reg de zones verdes, es redueix l’ús d’aigua per a usos agrícoles, industrials i lúdics, i se’n limita el consum a 230 litres per habitant i dia

Activada la fase d’excepcionalitat per la sequera

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha activat la fase d’excepcionalitat del sistema Ter-Llobregat i de l'aqüífer del Fluvià. Una mesura que afecta 224 municipis, entre ells Sabadell. A partir d’avui són d’aplicació obligatòria les noves restriccions recollides a la fase d’excepcionalitat a causa del descens de les reserves d’aigua.

La determinació s’ha pres pel risc de desabastament, ja que les reserves d’aigua es troben a un nivell molt baix (28%) a causa de la falta de pluges. L’excepcionalitat comporta un conjunt de restriccions que afecten tant als usos públics com privats. La nova resolució amplia les limitacions que es van aplicar el novembre passat, quan es va aprovar el nivell d’alerta.

En concret, queda prohibit el reg de jardins i zones verdes, públics i privats, excepte en aquests casos:

  • El reg que eviti la mort de l’arbrat i de les plantes (només mitjançant sistema gota a gota o regadora i a les hores de menor insolació)
  • El reg de la gespa per a esports federats i amb una dotació inferior a 450 m3/ha/mes
  • Es permet el reg amb aigües de pluja recollides en teulades i al reg amb aigües regenerades procedents de depuradores.
  • Es permet el reg municipal amb aigua no potable del freàtic sempre quedi garantida l’aigua per l’abastament domiciliari

També queda prohibit omplir totalment o parcialment les fonts artificials excepte els llacs artificials on hi hagi vida aquàtica, com és el cas del Parc Catalunya. Tampoc està permesa la neteja de carrers, façanes i similars amb aigua potable.

Els serveis municipals poden utilitzar aigua regenerada per a la neteja de carrers i aigua no potable del freàtic sempre que estigui garantida l’aigua per l’abastament domiciliari. De fet, a Sabadell tota l’aigua que es fa servir per a la neteja de carrers no és potable: els camions carreguen al sortidor d’aigua regenerada de l’EDAR Riu Sec.

L’ús d’aigua per l’ompliment de les piscines queda limitat en els següents casos.

  • Reompliment parcial per reposar les pèrdues d’aigua per evaporació
  • Ompliment de piscines en centres educatius quan aquestes tinguin una capacitat inferior a 500 l.

La neteja de qualsevol tipus de vehicle queda limitada als casos següents:

  • Neteja en establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació.
  • Fora dels establiments comercials, es permet únicament la neteja de vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula mitjançant l’ús d’esponja i galleda.
  • Sempre amb el mínim ús d’aigua possible.

En el cas de l’ús ramader queda limitada exclusivament per a l’abeurament i neteja d’animals.

Consum domèstic

El consum per habitant i dia es limita a 230 litres, un objectiu que Sabadell compleix ja que el consum domèstic d'aigua a la ciutat és de 102 litres/habitant/dia, un dels més baixos del nostre entorn, per sota de la mitjana catalana,

A causa de l’alerta per sequera del desembre passat, l’Ajuntament de Sabadell va implementar les mesures obligatòries per restringir el subministrament d’aigua potable, tal com estableix el Pla d'emergència en situacions de sequera del municipi de Sabadell aprovat el 2021.

Sabadell disposa de determinats recursos propis per disminuir els efectes de la sequera, amb la possibilitat d’ús d’aigua no potable tractada procedent del riu Ripoll, de la mina Ribatallada, la mina Marí i el pou de Ca n’Armengol, les quals passen per un procés de desinfecció i potabilització previ al seu ús. Tot i aquests recursos l’Ajuntament està recuperant nous abastaments o ampliant els ja utilitzats.

L’aigua procedent de les depuradores, un cop tractada, pot esdevenir un nou recurs hídric que cada cop més serà de vital importància per mitigar les conseqüències del canvi climàtic. De fet, Sabadell és una ciutat referent en reutilització i regeneració d'aigua. Es destina, per exemple, l'aigua procedent de la depuradora de Sabadell Riu Sec per a usos alternatius del polígon industrial de Sant Pau de Riu Sec (equipat amb doble xarxa de distribució), com ara el reg de zones verdes o la descàrrega de sanitaris. És una de les experiències referents i pioneres a tot Catalunya. L'any 2022 es va subministrar 26.864 m3 d'aigua procedent de depuradora per aquests usos.

Categories Sabadell 2030, Aigua Tags aigua, sequera, sostenibilitat