PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 
           

AIGUA

07
Juliol
2016

Ajuntament i Aigües Sabadell signen un conveni centrat en la protecció de les famílies vulnerables davant la pobresa energètica

Totes dues institucions han posat en marxa darrerament un protocol per evitar el tall de subministrament a ciutadans o famílies en situació de vulnerabilitat

Ajuntament i Aigües Sabadell signen un conveni centrat en la protecció de les famílies vulnerables davant la pobresa energètica

L’alcalde de Sabadell, Juli Fernàndez, i el president de la Companyia d’Aigües de Sabadell, Enric Blasco, han signat avui un conveni entre totes dues institucions centrat en la protecció dels ciutadans i famílies vulnerables davant la pobresa energètica. L’acord estableix una aportació per aquest any de 163.000 euros per part d’Aigües Sabadell, dels quals 123.500 corresponen a un Fons de Solidaritat destinat majoritàriament a abonar les factures de famílies en condicions socioeconòmiques desafavorides.

L’acte de signatura d’aquest matí ha comptat amb la presència del tinent d’alcalde d’Acció Social i Cultura i regidor de Sostenibilitat, Joan Berlanga, i del regidor d’Acció Social, Gabriel Fernàndez, així com del director general d’Aigües Sabadell, Joan Cristià.

El conveni s’emmarca en les accions que, tant el Govern de Sabadell com Aigües Sabadell, han impulsat darrerament en clau social. L’alcalde, Juli Fernàndez, ha assenyalat que

amb aquest conveni s’ha aprofundit el compromís social d’Aigües Sabadell amb la ciutat. És un avanç en la línia que la companyia referma el seu compromís amb la situació de molts dels nostres ciutadans i ciutadanes

Per la seva part, el president de la Companyia d’Aigües, Enric Blasco, ha manifestat que

reafirmem avui el nostre compromís amb la ciutat, tant des del punt de vista social -on no incrementem el nostre compromís per complir amb el marc legal sinó per convicció de la Companyia- com des d’altres àmbits com poden ser la cultura i l’esport

En aquest marc, el tinent d’alcalde, Joan Berlanga, ha assenyalat que

avui donem un pas que se suma al seguit d’accions en matèria de pobresa energètica que estem impulsant i que situen Sabadell en una situació de lideratge

Protocol d’actuació

Ambdues institucions han posat en marxa un protocol d’actuació per evitar el tall de subministrament a la ciutadania en situació de vulnerabilitat. D’aquesta manera, s’avança en el compliment de la Llei 24/2015, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, amb el desplegament de la qual el Govern de Sabadell està fermament compromès. El protocol es relaciona amb el compliment del principi de precaució, segons el qual abans de realitzar un tall de subministrament les empreses subministradores tenen l’obligació de sol·licitar un informe als serveis socials municipals per comprovar si la persona o persones afectades es troben en risc d’exclusió residencial.

Sobre aquest tema, el regidor d’Acció Social, Gabriel Fernàndez, ha destacat que

a Sabadell, fruit d’aquest protocol, podem dir que tenim garantit el compliment de la Llei 24/2015 en matèria de subministrament d’aigua

Fernàndez ha afegit que

Sabadell és exemplar en el compliment de la llei i podem assegurar que cap persona de la nostra ciutat en situació de vulnerabilitat patirà un tall d’aigua

Així, el nou procediment establert entre l’Ajuntament i la companyia d’aigües preveu que amb l'avís de tall per dues factures impagades i abans d’iniciar el procés per interrompre el Servei, Aigües Sabadell informarà la Regidoria d’Acció Social i li sol·licitarà un informe sobre la situació de l’usuari afectat. Si es tracta d’un ciutadà o família en situació de vulnerabilitat, es mantindrà el subministrament. També serà informada dels casos de tall la Regidoria de Sostenibilitat com a autoritat també competent en aquest àmbit.

Amb el protocol, es garanteix, d’una banda, l’accés a l’aigua a les famílies en situacions econòmiques més desafavorides. D’altra, i per mitjà de l’avís de la Companyia a l’Ajuntament, es pot facilitar als serveis socials municipals la detecció de ciutadans en situació de vulnerabilitat i que fins a aquest moment no estaven dins el circuit d’atenció.

Precisament l’aportació d’Aigües Sabadell prevista al conveni signat avui destina 104.500 dels 123.500 euros del Fons de Solidaritat al pagament de factures d’usuaris en situació econòmica desafavorida i que seran proposats per la Regidoria d’Acció Social. Els 19.000 euros restants del Fons es destinaran al pagament de les factures d’aigua d’entitats que treballen coordinadament amb la Regidoria en la resposta davant l’emergència social i que utilitzin aquest element en les accions per combatre la pobresa i els seus efectes (dutxes, menjadors, espais d’acollida, etc.). També en aquest cas, la destinació d’aquests recursos econòmics respondrà a la proposta dels Serveis Socials municipals, basant-se en uns criteris preestablerts aquest any.

Cooperació, Festa Major, Cultura i Esports

A banda dels 123.500 euros que aquest 2016 CASSA aportarà al Fons de Solidaritat, l’acord signat avui preveu diferents aportacions fins a arribar als 163.000 euros totals i que serviran per finançar accions relacionades amb la cooperació internacional, la Festa Major, projectes culturals i esportius.

Així, 18.000 euros es destinaran a projectes o activitats de sensibilització i cooperació internacional relacionats amb la captació, potabilització i el subministrament d’aigua. Els projectes a finançar, escollits per criteris tècnics, seran presentats a la Companyia per la Regidoria de Drets Civils.

D’altra banda, 12.500 euros es destinaran al patrocini de la Festa Major de Sabadell i altres 3.000 a projectes o activitats relacionats amb la promoció i preservació de la cultura. El conveni estableix, també, l’aportació de 6.000 euros d’Aigües Sabadell per a la convocatòria d’ajuts anual de l’Ajuntament de Sabadell destinats a projectes esportius d’àmbit escolar, de lleure, de competició i d’elit, així com a activitats i programes d’entitats esportives, esportistes, esdeveniments esportius i esport adaptat.

Categories Aigua Tags aigües sabadell, ajuntament, conveni