CA EN ES
 
           

AIGUA

06
Maig
2014

La utilització d’aigües externes a la xarxa de distribució d’aigua reduirà considerablement l’ús d’aigua potable per al funcionament de la ciutat

La sessió plenària del mes de maig que tindrà lloc d’aquesta tarda, considerarà l’aprovació de la revisió i actualització del Pla Director d'utilització d'aigües

La sessió plenària del mes de maig que tindrà lloc d’aquesta tarda, considerarà l’aprovació de la revisió i actualització del Pla Director d'utilització d'aigües externes a la xarxa de distribució d'aigua potable de Sabadell en el període 2014-2024. Així, es revisa i actualitza el Pla inicial, aprovat pel Ple municipal l’octubre del 2004, per tal de concretar les línies estratègiques fins al 2024.

L’actualització del Pla Director permetrà analitzar la situació legal de les captacions d'aigua no apta per al consum humà, potenciar l'ús d'aigües regenerades i no aptes per al consum humà per fer-les servir per regar els parcs municipals, per a l'ompliment de piscines municipals, la neteja de carrers i la utilització industrial i domèstica en els casos que siguin possibles, disminuint així el consum d'aigua apta per al consum humà.

Tal com ha comentat el regidor de Sostenibilitat, Lluís Monge, en la roda de premsa d’aquest matí,

es tracta d’ampliar un pla destinat a l’aigua que extraiem de pous, mines o de la depuradora del Riu Sec i que depurem per tal de crear un cicle de l’aigua. Així no extraiem recursos naturals, sinó que el mateix residu genera nova matèria prima. Treballem amb una aigua que no és potable perquè no està tractada i no és vàlida per al consum humà, però que permet molts usos per a la ciutat com el reg o omplir d’aigua les piscines. Amb aquest pla, es vol aconseguir una xarxa ampliada que arribi a noves zones de la població i que treballi en aquest model circular de l’aigua.

L’execució del Pla Director per a usos municipals dotarà la ciutat d’una xarxa interconnectada de 67,57 km (incrementant la xarxa actual en 24,31 quilometres lineals), que permetrà un increment del consum d’aigua externa a la xarxa d’aigua apta per al consum humà de 241.270 m3/any.

Per tant, es passarà de consumir 118.614 m3/any, el 1,21% del consum total del consum d’aigua total de la ciutat, a 359.884 m3/any, aproximadament un 3% del total.

D’aquesta manera s’afavoreix la sostenibilitat, ja que el fet d'utilitzar un recurs hídric propi comporta que es deixi d'utilitzar un recurs natural i s'aconsegueixi tancar, el màxim possible, el cicle de l'aigua.

Així, totes les piscines municipals s’ompliran amb aigua no apta per al consum; tots els camps de futbol, excepte el de Torre-romeu, seran regats amb aquesta aigua, així com el 89 % de les zones verdes. Hi haurà 7 hidrants de càrrega d’aigua no apta pel consum per a neteja de carrers que facilitaran les rutes dels camions.

La ciutat de Sabadell ha conviscut al llarg de la història amb el problema de l’aigua. La seva intensa activitat industrial ha exercit una forta pressió sobre el riu Ripoll, tant pel que fa a l’explotació dels recursos com a la incidència dels abocaments d’aigües residuals. Tot això, sumat al creixement urbà, ha anat obligant a importar recursos, ja sigui amb la portada d’aigua del riu Llobregat que va efectuar la Companyia d’Aigües de Sabadell, SA (CASSA) l’any 1952, com la més recent connexió a la xarxa d’ATLL. A més, la posada en funcionament de l’EDAR Riu Sec, l’any, 1992, i l’EDAR Riu Ripoll, l’any 2001, han comportat una millora progressiva de les condicions dels rius dels municipis, especialment el Ripoll.

La sensibilitat històrica de l’Ajuntament de Sabadell pel problema de l’aigua, l’existència d’una sèrie d’instal·lacions en desús de distribució i emmagatzematge d’aigua potable, la construcció de l’EDAR Ripoll (amb tractament terciari d’eliminació de nutrients), la redacció i aprovació pel Ple municipal l’any 2004 del Pla director d’utilització d’aigües externes a la xarxa d’aigua potable a Sabadell i l’aprovació de l’ampliació de l’EDAR Riu Sec, utilitzant un tractament terciari, pioner a Espanya, de Bioreactors de Membranes (BRN), fa que Sabadell es proposi realitzar un ambiciós projecte per a la reutilització de l’aigua intentant tancar, tant com es pugui, el seu cicle.

La proposta de Pla Director resultant ha estat treballada i consensuada pels serveis de Sostenibilitat i Gestió d’Ecosistemes amb els serveis d’Obres Públiques, Parcs i Jardins i Obres d’equipaments de l’Ajuntament de Sabadell i amb la Companyia d’Aigües de Sabadell SA.

Categories Aigua, Transició Ecològica Tags aigües residuals