PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES

CapWeb Residus

 

COMUNICACIÓ

La comunicació de l’EDUSI ocupa un paper rellevant, per tal d’incrementar la transparència, garantir una bona difusió i informar a la ciutadania de quin és el paper que la Unió Europea juga en la millora de la seva qualitat de vida i la contribució d’Europa en el seu desenvolupament.

Normativa aplicable

 1. Plan de Comunicación España
 2. Guia de Evaluación
 3. Guía de seguimiento y evaluación de la comunicación

Pla 

El Pla de Comunicació ha de disposar dels aspectes tècnics i organitzatius, així com de les accions de comunicació entorn de les operacions EDUSI Sabadell.

Indicadors

Els indicadors de comunicació mesuren la informació i la difusió de l'EDUSI Sabadell a la ciutadania a través d’actes, mitjans, publicacions i altres sistemes de comunicació.

Operació de Comunicació

Actuacions:

1. Millorar l’ús i la qualitat de les tecnologies de la informació i de la comunicació i l’accés a les mateixes [Objectiu Temàtic 2]

2. Afavorir la transició a una economia baixa en carboni en tots els sectors [Objectiu Temàtic 4]

 • Ampliació i connexió dels recorreguts pels desplaçaments a peu i en bicicleta [OT401] 
 • Incorporar a la flota d'autobusos nous vehicles amb noves tecnologies més netes: híbrids & elèctrics [OT402] 
 • Rehabilitar energèticament el Parc Públic d'Habitatges HPO de lloguer [OT404] 
 • Millora i renovació energètica dels equipaments municipals i públics [OT405] 

3. Conservar i protegir el medi ambient i promoure l’eficiència dels recursos [Objectiu Temàtic 6]

 • Repatrimonializar la ciutat a través de l'adquisició de béns singulars de valor patrimonial [OT601] 
 • Impulsar el model productiu d'agricultura de proximitat [OT602] 
 • Creació d'una xarxa i infraestructures d'espais verds connectors de teixits urbans per a la cohesió [OT603] 
 • Implantar Zones Urbanes Pacificades com a Zones Urbanes d'Atmosfera Protegida [OT604] 

4. Promoure la inclusió social i lluita contra la pobresa i qualsevol forma de discriminació [Objectiu Temàtic 9]

 • Reconversió del patrimoni industrial en espais estratègics per a la innovació i la cohesió social [OT901] 
 • Pedagogia de la Sostenibilitat: Camins escolars en sectors populars de la ciutat [OT903]
 • Impuls de col·laboracions entre l'Estratègia DUSI i els centres d'FP i escoles en barris emergents [OT904] 
 • Rehabilitar el patrimoni municipal d'habitatges en habitatges del Fons d'Emergència Social [OT905] 
 • Implantar l'Agència Municipal del Lloguer pel lloguer d'habitatges desocupats i/o en venda [OT906] 

Bones pràctiques

Algunes de les operacions EDUSI Sabadell seran considerades com a bones pràctiques, per ser les que resolen especialment una problemàtica, incorporen elements innovadors, tenen un major grau de cobertura, s’adeqüen de manera singular als objectius a aconseguir, milloren els principis d’igualtat i de gènere i, per tant, impliquen un reforç en la comunicació en especial.