PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES
  

EDUCACIÓ

 

cap educacio infantil primaria

El segon cicle d'educació infantil comprèn l'etapa que a dels 3 al 6 anys i l'educació primària el període del 6 als 12 anys.

L'escola durant l'etapa del segon cicle d'educació infantil (3 a 6 anys) ha d'ajudar els alumnes a desenvolupar les capacitats que els permetin identificar-se com a persones amb seguretat i benestar emocional, viure unes relacions afectives amb si mateixos i amb els altres, conèixer i interpretar l'entorn, desenvolupar habilitats de comunicació, expressió i comprensió per mitjà dels llenguatges, adquirir instruments d'aprenentatge i desenvolupar progressivament l'autonomia personal, i també tenir una primera aproximació a una llengua estrangera.

L'escola proporciona als infants una educació bàsica i comuna que els capacita per als aprenentatges posteriors, per a l'adquisició dels fonaments d'expressió, escriptura i càlcul i per al coneixement de l'entorn.

L'educació primària està compresa per sis cursos acadèmics, des dels 6 fins als 12 anys, organitzats en cicles de dos anys.

Aquesta etapa té com a finalitat proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti desenvolupar les seves capacitats personals i les habilitats socials, adquirir i desenvolupar les competències relatives a l'expressió oral i escrita, en matemàtiques bàsiques i en l'ús de les noves tecnologies i de la comunicació audiovisual. També s'ha desenvolupar la capacitat d'esforç, de treball i d'estudi i la capacitat d'expressar el sentit artístic, la creativitat i l'afectivitat.

Tots els centres disposen de mestres especialistes (de Música, Idiomes, Informàtica i Educació física) i tenen el suport de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic amb diferents professionals (logopedes, psicopedagogs, psicòlegs, fisioterapeutes...).

Els centres tenen al seu abast mesures i recursos d'atenció a la diversitat per tal de facilitar l'aprenentatge de tot l'alumnat (agrupaments flexibles, grups reduïts, tallers, racons, desdoblament de grups i atenció individual) i incorporen les tecnologies adaptades al coneixement en tots els àmbits de l'educació.