PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES
  

EDUCACIÓ

 

cap ensenyaments esportius

De l'oferta possible d'Ensenyaments esportius de règim especial, a Sabadell només s'ofereix la modalitat de Salvament i socorrisme de grau mitjà. La resta de modalitats s'ofereixen fora del municipi i es poden consultar al web del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Els Ensenyaments esportius s'ordenen en dos graus: el grau mitjà i el grau superior.

El grau mitjà comprèn dos nivells en el cas de les modalitats esportives regulades per la LOGSE i de dos cicles en les modalitats regulades per la LOE

  • el primer nivell o cicle inicial, comporta l'obtenció del certificat corresponent
  • el segon nivell o cicle final, comporta l'obtenció del títol de tècnic o tècnica d'esport en l'especialitat cursada

Amb el grau superior s'obté el títol de tècnic o tècnica superior d'esport en l'especialitat cursada.

Els títols de tècnic o tècnica d'esport i tècnic o tècnica superior d'esport són equivalents als títols de grau mitjà i de grau superior de formació professional, respectivament.

El cicle de Salvament i Socorrisme és una titulació de l'àmbit de les activitats físiques i de l'esport que té una durada de 1.155 hores.

El cicle inicial d'aquests estudis capacita per dinamitzar, instruir, dirigir i concretar la iniciació al medi aquàtic i esportiva en salvament i socorrisme, i per organitzar, acompanyar i tutelar els socorristes i usuaris en la participació d'activitats, competicions i esdeveniments propis d'aquest nivell, tot això d'acord amb les directrius que s'estableixen en la programació de referència, les mesures de prevenció i rescat necessàries per garantir les condicions de seguretat dels usuaris en piscines i instal·lacions aquàtiques (intervenint-hi amb eficàcia en l'ajuda o el rescat en cas d'accident) i el nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels socorristes i usuaris de l'activitat i la instal·lació. Té una durada de 495 hores. Si se supera el curs, s'obté el certificat de cicle inicial de salvament i socorrisme.

El cicle final capacita per adaptar, dirigir i dinamitzar l'entrenament bàsic i el perfeccionament tècnic en l'etapa de tecnificació esportiva de salvament i socorrisme; organitzar, acompanyar i tutelar els esportistes i usuaris en la participació d'activitats, competicions i esdeveniments; gestionar els recursos materials necessaris i coordinar les activitats dels tècnics al seu càrrec, i organitzar activitats, competicions i esdeveniments dels nivells d'iniciació esportiva, garantint la seguretat dels usuaris d'activitats aquàtiques i d'espais aquàtics naturals, fent una vigilància permanent i eficient, preveient situacions potencialment perilloses i intervenint de forma eficaç davant un accident o situació d'emergència, tot això d'acord amb les directrius que s'estableixen en la programació de referència i amb el nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels socorristes i usuaris que participen en l'activitat, i d'espais aquàtics naturals. Té una durada de 660 hores.

Aquests cicles inicial i final es poden fer en un o dos cursos acadèmics.

Les persones que superen el cicle inicial obtenen un certificat que els permet accedir:

  • al cicle final
  • al món laboral com a: monitor/a de salvament i socorrisme, Jutge/sa cronometrador/a o socorrista en piscines, parcs aquàtics o piscines naturals

Les persones que superen el cicle final obtenen el títol de tècnic/a esportiu, que els permet accedir:

  • A un cicle de grau superior o un cicle de tècnic esportiu superior de salvament i socorrisme, si se supera la corresponent prova d'accés.
  • Al batxillerat
  • Al món laboral, com a: entrenador/a de salvament i socorrisme, coordinador/a en escoles esportives de salvament i socorrisme, Responsable d'instal·lació aquàtica i/o d'equip de socorristes en el medi natural, Socorrista en: platges marítimes i fluvials, llacs i envasaments, de suport d'unitats d'intervenció aquàtica, en activitats aquàtiques en l'entorn natural i en activitats nauticoesportives o Àrbitre auxiliar.