PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
  

EDUCACIÓ

cap idiomes

Els ensenyaments d'idiomes tenen la finalitat de capacitar l'alumnat en l'ús efectiu de l'idioma com a vehicle de comunicació general.

Les finalitats d'aquests ensenyaments són:

  • Adquirir les habilitats bàsiques receptives i productives, tant del llenguatge oral com de l'escrit
  • Desenvolupar estratègies comunicatives en diferents àrees de comunicació
  • Desenvolupar estratègies per a l'aprenentatge autònom i continu de llengües, que puguin facilitar l'ús de l'idioma en l'exercici d'activitats professionals i en altres àmbits de la cultura o d'interès personal.
  • Desenvolupar actituds positives envers la diversitat lingüística i el pluralisme cultural del món actual.

La durada total d'aquests estudis és de cinc cursos d'un mínim de 130 hores cadascun. En alguns casos, com ara l'àrab, el grec, el japonès, el rus i el xinès, la durada és superior a cinc cursos.

S'estructura en 3 nivells: Bàsic, Intermedi i Avançat.