PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES
  

EDUCACIÓ

 

cap formacio professional

La Formació Professional capacita per a l'exercici de diverses professions. Aquests ensenyaments s'agrupen en famílies professionals i poden ser de grau mitjà o de grau superior.

Al cercador podreu trobar els centres educatius de la ciutat que imparteixen determinats cicles. Si no trobeu el cicle que esteu buscant, us podeu adreçar al web del Departament d'Ensenyament.

També es pot cursar a distància a través de l'Institut Obert de Catalunya.

Consulta la guia d’oferta formativa d’FP integrada

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

La formació professional de grau mitjà capacita per a la incorporació qualificada al món laboral. Facilita la formació per a una professió i per entendre l'organització i les característiques del sector econòmic corresponent.

Comprèn la formació professional inicial (és la que ofereixen els centres de secundària) i la formació per a l'ocupació (dirigida a qui està en atur o per als treballadors que estan en actiu).

La FP inicial s'organitza en famílies professionals que s'estructuren en cicles formatius, els quals donen la titulació de Tècnic en l'especialitat corresponent. Preparen per accedir al món de l'empresa en llocs que requereixin aquesta formació. També permet obtenir una titulació per treballar de forma autònoma i/o crear la pròpia empresa.

La durada dels cicles és de 2 cursos acadèmics. També es pot cursar aquesta oferta en la modalitat a distància. Es pot trobar més informació a l'Institut Obert de Catalunya.

D'altra banda, també s'han posat en marxa mesures flexibilitzades dels ensenyaments de formació professional, les quals possibiliten l'adaptació de la formació a les situacions personals i professionals de l'alumnat. Algunes d'aquestes mesures són: cursar una part dels crèdits, fer una distribució temporal extraordinària de la durada dels cursos, combinar dos cicles afins o fer la matriculació parcial de crèdits, etc. Podeu obtenir més informació als centres de secundària.

En l'àmbit de la formació professional es dona una col·laboració estreta entre els centres educatius i el món empresarial, que es concreta en pràctiques dels alumnes, estades de professors a les empreses, utilització dels equipaments i aparells, etc.

Quan s'acaba un cicle formatiu de grau mitjà l'alumnat pot:

 • al batxillerat,
 • a un cicle de grau superior de formació professional,
 • al món laboral.

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

La formació professional de grau superior capacita per a la incorporació qualificada al món laboral. Facilita la formació per a una professió i per entendre l'organització i les característiques del sector econòmic corresponent.

Comprèn la formació professional inicial (és la que ofereixen els centres de secundària) i la formació per a l'ocupació (dirigida a qui està en atur o per als treballadors que estan en actiu).

La FP inicial s'organitza en famílies professionals que s'estructuren en cicles formatius, els quals donen la titulació de de tècnic superior en l'especialitat.

La durada dels cicles és de 2 cursos acadèmics. També es pot cursar aquesta oferta en la modalitat a distància. Es pot trobar més informació a l'Institut Obert de Catalunya.

D'altra banda, també s'han posat en marxa mesures flexibilitzades dels ensenyaments de formació professional, les quals possibiliten l'adaptació de la formació a les situacions personals i professionals de l'alumnat. Algunes d'aquestes mesures són: cursar una part dels crèdits, fer una distribució temporal extraordinària de la durada dels cursos, combinar dos cicles afins o fer la matriculació parcial de crèdits, etc. Més informació als centres de secundària.

En l'àmbit de la Formació professional es dona una col·laboració estreta entre els centres educatius i el món empresarial, que es concreta en pràctiques dels alumnes, estades del professorat a les empreses, utilització dels equipaments i aparells, etc.

Quan s'acaba un cicle formatiu de grau superior, l'alumnat pot:

 • incorporar-se al mercat laboral
 • continuar la seva formació: fer els estudis universitaris que es determinen per a cada cicle formatiu o cursar altres cicles formatius de grau superior.
 • fer un curs d’especialització

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS. Per a més informació, consulteu el Canal Universitats

ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS

Tenen accés directe als cicles de grau mitjà les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 • haver superat el curs específic per a l'accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM),
 • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys, o de 45 anys, o haver accedit a la universitat per haver acreditat experiència laboral o professional tenint complerts 40 anys d'edat,
 • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi han de tenir, com a mínim, 17 anys l'any en què es fa la prova.

Tenen accés directe al cicles de grau superior les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o d’arts plàstiques i disseny, tècnic superior de formació professional o d'arts plàstiques i disseny o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent, o
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys o de 45 anys, o haver accedit a la universitat per haver acreditat experiència laboral o professional tenint complerts 40 anys d'edat.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.