PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
  

EDUCACIÓ

cap formacio professional

La Formació Professional capacita per a l'exercici de diverses professions. Aquests ensenyaments s'agrupen en famílies professionals i poden ser de grau mitjà o de grau superior.

Al cercador podreu trobar els centres educatius de la ciutat que imparteixen determinats cicles. Si no trobeu el cicle que esteu buscant, us podeu adreçar al web del Departament d'Ensenyament.

També es pot cursar a distància a través de l'Institut Obert de Catalunya.

Previsió de calendari per a la la presentació de sol·licituds de preinscripció 2021-22: de l'11 al 17 de maig de 2021 per als cicles formatius de grau mitjà. I del 25 al 31 de maig de 2021 per als cicles de grau superior.

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

La formació professional de grau mitjà capacita per a la incorporació qualificada al món laboral. Facilita la formació per a una professió i per entendre l'organització i les característiques del sector econòmic corresponent.

Comprèn la formació professional inicial (és la que ofereixen els centres de secundària) i la formació per a l'ocupació (dirigida a qui està en atur o per als treballadors que estan en actiu).

La FP reglada s'organitza en famílies professionals que s'estructuren en cicles formatius, els quals donen la titulació de Tècnic en l'especialitat corresponent. Preparen per accedir al món de l'empresa en llocs que requereixin aquesta formació. També permet obtenir una titulació per treballar de forma autònoma i/o crear la pròpia empresa.

La durada dels cicles és de 2 cursos acadèmics. També es pot cursar aquesta oferta en la modalitat a distància. Es pot trobar més informació a l'Institut Obert de Catalunya.

D'altra banda, també s'han posat en marxa mesures flexibilitzadores dels ensenyaments de formació professional, les quals possibiliten l'adaptació de la formació a les situacions personals i professionals de l'alumnat. Algunes d'aquestes mesures són: cursar una part dels crèdits, fer una distribució temporal extraordinària de la durada dels cursos, combinar dos cicles afins o fer la matriculació parcial de crèdits, etc. Podeu obtenir més informació als centres de secundària.

En l'àmbit de la formació professional es dóna una col·laboració estreta entre els centres educatius i el món empresarial, que es concreta en pràctiques dels alumnes, estades de professors a les empreses, utilització dels equipaments i aparells, etc.

Quan s'acaba un cicle formatiu de grau mitjà l'alumnat pot:

  • incorporar-se al batxillerat
  • fer la prova d'accés a un cicle de grau superior
  • fer un altre cicle de grau mitjà

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

La formació professional de grau superior capacita per a la incorporació qualificada al món laboral. Facilita la formació per a una professió i per entendre l'organització i les característiques del sector econòmic corresponent.

Comprèn la formació professional inicial (és la que ofereixen els centres de secundària) i la formació per a l'ocupació (dirigida a qui està en atur o per als treballadors que estan en actiu).

La FP reglada s'organitza en famílies professionals que s'estructuren en cicles formatius, els quals donen la titulació de de tècnic superior en l'especialitat.

La durada dels cicles és de 2 cursos acadèmics. També es pot cursar aquesta oferta en la modalitat a distància. Es pot trobar més informació a l'Institut Obert de Catalunya.

D'altra banda, també s'han posat en marxa mesures flexibilitzadores dels ensenyaments de formació professional, les quals possibiliten l'adaptació de la formació a les situacions personals i professionals de l'alumnat. Algunes d'aquestes mesures són: cursar una part dels crèdits, fer una distribució temporal extraordinària de la durada dels cursos, combinar dos cicles afins o fer la matriculació parcial de crèdits, etc. Més informació als centres de secundària.

En l'àmbit de la Formació professional es dóna una col·laboració estreta entre els centres educatius i el món empresarial, que es concreta en pràctiques dels alumnes, estades del professorat a les empreses, utilització dels equipaments i aparells, etc.

Quan s'acaba un cicle formatiu de grau superior, l'alumnat pot:

  • incorporar-se al mercat laboral
  • continuar la seva formació: fer els estudis universitaris que es determinen per a cada cicle formatiu o cursar altres cicles formatius de grau superior.

ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS

L'accés als cicles formatius, en el cas de no disposar de la titulació adient, es pot fer a través de:

a) PROVA D'ACCÉS. Aquesta prova es convoca anualment i es pot preparar a nivell individual o mitjançant els cursos de preparació que realitzen les escoles d'adults.

b) CURS D'ACCÉS A GRAU MITJÀ O SUPERIOR. Hi ha dos tipus de cursos: els que permeten accedir directament al cicle formatiu de grau mitjà o superior (curs específic) i aquells que preparen per realitzar la prova d'accés (curs de preparació).